Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 284 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Tìm hiểu nhân tướng học theo Kinh Dịch Thiệu Vĩ Hoa ; Cổ Đồ Thư (dịch, chú giải)

Tác giả Thiệu Vĩ Hoa | Cổ Đồ Thư [Dịch, chú giải].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133.54 H401] (1).

142. Bàn tay và vận mệnh Từ Liêm (soạn dịch)

Tác giả Từ Liêm [Soạn dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133.54 L304] (2).

143. Bí ẩn bàn tay Trần Đoàn, Thùy Linh

Tác giả Trần Đoàn | Thùy Linh.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133.6 Đ406] (2).

144. Cơ sở nhận dạng bàn tay Trần Đỉnh Long ; Mạnh Thắng (dịch)

Tác giả Trần Đỉnh Long | Mạnh Thắng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 133.54 L431] (2).

145. Ngôn ngữ cơ thể : Cẩm nang giải mã cử chỉ và điệu bộ = Body talk : A world guide to gestures Desmond Morris ; Huỳnh Văn Thanh (dịch)

Tác giả Morris, Desmond | Huỳnh Văn Thanh [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần 1Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 153.69 M875] (1).

146. Việt Hoa thông sứ sử lược Sông Bằng (biên soạn) ; Vân Hạc (san nhuận)

Tác giả Sông Bằng [Biên soạn] | Vân Hạc [San nhuận].

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1944Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.701 B116] (2).

147. Cao Bá Quát : Danh nhân truyện ký Trúc Khê

Tác giả Trúc Khê.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1940Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7028 Kh250] (2).

148. Nguyễn Tri Phương Phan Trần Chúc, Lê Quế ; Trần Đình Sơn (hiệu đính)

Tác giả Phan Trần Chúc | Lê Quế | Trần Đình Sơn.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1956Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7028 Ch506] (2).

149. Việt Nam Lê Thái Tổ Nguyễn Chánh Sắt

Tác giả Nguyễn Chánh Sắt.

Ấn bản: Tái bản theo bản in năm 1929Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.702 S118] (2).

150. Tiểu truyện danh nhân Tôn Thất Thuyết và những văn thân trong phong trào Cần Vương : Cố Nhi Tân

Tác giả Cố Nhi Tân.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1943Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.70272 T121] (2).

151. Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 Đào Trinh Nhất

Tác giả Đào Trinh Nhất.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1957Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7031 Nh124] (2).

152. Giọt máu sau cùng : Câu chuyện về Yến Đô Vương Trịnh Bồng, vị chúa cuối cùng của họ Trịnh Phan Trần Chúc

Tác giả Phan Trần Chúc.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1943Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.702 Ch506] (2).

153. Việt sử giai thoại Đào Trinh Nhất

Tác giả Đào Trinh Nhất.

Ấn bản: Tái bản trên bản in của Cộng LựcNhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7024 Nh124] (2).

154. Lê Triều Lý Thị : Sự tích Lý Công Uẩn - Dã sử thuần túy Việt Nam Phạm Minh Kiên

Tác giả Phạm Minh Kiên.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1956Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7023 K305] (2).

155. Việt Nam anh kiệt Phạm Minh Kiên

Tác giả Phạm Minh Kiên.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1952Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.70256 K305] (2).

156. Hồi ký phong trào Dân biến ở Trung kỳ (đầu thế kỷ XX) = Trung kỳ Dân biến thỉ mạc ký Phan Chu Trinh ; Lê Ấm, Nguyễn Q. Thắng (dịch, giới thiệu)

Tác giả Phan Chu Trinh | Lê Ấm [Dịch và giới thiệu] | Nguyễn Q. Thắng [Dịch và giới thiệu].

Ấn bản: Tái bản dựa vào bản gốc năm 1973Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.704 Tr312] (2).

157. Đông Kinh Nghĩa Thục Chương Thâu

Tác giả Chương Thâu.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.703 Th125] (2).

158. Tĩnh Đô Vương và Đoan Nam Vương Nhiều tác giả

Tác giả Phan Trần Chúc | Nguyễn Triệu Luật.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.70272 T312] (2).

159. Ngô Vương Quyền Trần Thanh Mại

Tác giả Trần Thanh Mại.

Ấn bản: Tái bản theo bản in năm 1957Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7021 M103] (2).

160. Vua bà Triệu Ẩu : Tiểu thuyết lịch sử về bà Triệu Thị Trinh đánh giặc Ngô Nguyễn Tử Siêu

Tác giả Nguyễn Tử Siêu.

Ấn bản: Tái bản trên bản in năm 1936Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.702 S309] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha