Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 28 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Bài giảng hệ tim mạch Trương Phi Hùng (Chủ biên); Trần Minh Hoàng, Phan Đặng Anh Thư...(Biên soạn)

Tác giả Trương Phi Hùng [Chủ biên] | Trần Minh Hoàng [Biên soạn] | Phan Đặng Anh Thư [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.1 H513] (2).

22. Nhập môn về kỹ thuật Phạm Ngọc Tuấn (Chủ biên); Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh, Trần Đại Nguyên...

Tác giả Phạm Ngọc Tuấn [Chủ biên] | Hồ Thị Thu Nga | Đỗ Thị Ngọc Khánh | Trần Đại Nguyên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai, có chỉnh lý, bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 604.2 T502] (5).

23. Giáo trình công nghệ chế tạo máy Hồ Viết Bình, Phan Minh Thành

Tác giả Hồ Viết Bình | Phan Minh Thành.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 B312] (4).

24. Hiệu quả theo quy mô lý thuyết và thực tiễn sản xuất Sách chuyên khảo Nguyễn Lan Duyên, Cao Văn Hơn (Đồng chủ biên)

Tác giả Nguyễn Lan Duyên [Chủ biên] | Cao Văn Hơn [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2023Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.1 D527] (5).

25. Ô tô điện và ô tô tự lái (BEV, HEV, FCEV, CAEV) Kết cấu, Công nghệ, Thiết kế, Bảo trì, tái chế Phạm Xuân Mai (Chủ biên), Trần Văn Nam (Đồng Chủ biên); Lương Hùng Truyện, Nguyễn Thượng Lưu...[et al]

Tác giả Phạm Xuân Mai [Chủ biên] | Trần Văn Nam [Đồng Chủ biên] | Lương Hùng Truyện | Nguyễn Thượng Lưu.

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2023Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 629.2293 M103] (20).

26. Phẫu thuật tạo hình nha chu Trần Giao Hòa

Tác giả Trần Giao Hòa.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa và hiệu đínhNhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.605 H401] (1).

27. Kiểm nghiệm dược liệu Nguyễn Thị Thanh Mai

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Mai.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.1 M103] (3).

28. Tuyển tập nghiên cứu của ASHGATE về lý thuyết pháp luật nữ quyền= The ASHGATE research companion to feminist legal theory Margaret Davies, Vanessa E. Munro; Đào Gia Phúc (Dịch)

Tác giả Davies, Margaret | Munro, Vanessa E | Đào Gia Phúc [Dịch].

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2023Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.0134 D957] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha