Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Quản trị tốt lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo Vũ Công Giao [et al.]

Tác giả Vũ Công Giao [chủ biên] | Đặng Minh Tuấn [chủ biên] | Nguyễn Hoàng Anh [chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 320.1 Gi108] (5).

2. Hiến pháp năm 1946 những giá trị lịch sử : (sách chuyên khảo) Uông Chu Lưu (chủ biên) ; Hoàng Minh Hiếu, Vũ Công Giao

Tác giả Uông Chu Lưu [Chủ biên] | Hoàng Minh Hiếu | Vũ Công Giao.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.59702 L566] (2).

3. Giới hạn chính đáng đối với các quyền con người, quyền công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : sách chuyên khảo Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) ; Vũ Công Giao, Phạm Duyên Thảo

Tác giả Nguyễn Minh Tuấn [Chủ biên] | Vũ Công Giao | Phạm Duyên Thảo.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.48 T502] (5).
Thư mục:

4. Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình trên thế giới và của Việt Nam : Sách chuyên khảo Nguyễn Hoàng Anh (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Hoàng Anh [Chủ biên] | Nguyễn Quang Đức | Vũ Công Giao | Nghiêm Kim Hoa.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597085 A107] (5).
Thư mục:

5. Những điều cần biết về pháp luật tiếp cận thông tin : Sách tham khảo Đào Trí Úc, Vũ Công Giao (đồng chủ biên)

Tác giả Đào Trí Úc [Đồng chủ biên] | Vũ Công Giao [Đồng chủ biên] | Nguyễn Đăng Dung | Lã Khánh Tùng | Nguyễn Anh Đức.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.5970662 U506] (5).
Thư mục:

6. Thực hiện các quyền hiến định trong hiến pháp năm 2013 : Sách tham khảo Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao (đồng chủ biên)

Tác giả Trịnh Quốc Toản [Đồng chủ biên] | Vũ Công Giao [Đồng chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597085 T406] (3).
Thư mục:

7. Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Đăng Dung...[et al.]

Tác giả Nguyễn Đăng Dung [Đồng chủ biên] | Phạm Hồng Thái [Đồng chủ biên] | Vũ Công Giao [Đồng chủ biên] | Chu Hồng Thanh [Đồng chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59702323 Gi108T] (2).
Thư mục:

8. Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Đăng Dung...[et al.]

Tác giả Phạm Hồng Thái | Vũ Công Giao | Chu Hồng Thanh | Nguyễn Đăng Dung.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59702323 Gi108T] (3).
Thư mục:

9. Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (Chủ biên)

Tác giả Nguyễn Đăng Dung [Chủ biên] | Vũ Công Giao [Chủ biên] | Lã Khánh Tùng [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.48 D513] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha