Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 2 Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Vân Huyền | Hà Thị Hạnh | Trần Thăng Long [Chủ biên] | Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.2] (2).

2. Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 1 Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Trần Thăng Long | Hà Thị Hạnh | Ngô Hữu Phước | Nguyễn Thị Yên.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.1] (2).
Thư mục:

3. Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 1 Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên (Chủ biên)

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Trần Thăng Long [Biên soạn] | Hà Thị Hạnh [Biên soạn] | Ngô Hữu Phước [Biên soạn] | Nguyễn Thị Yên [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2023Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.1] (5).

4. Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 2 (Nối bản) Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long (Chủ biên)

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Trần Thăng Long [Chủ biên] | Hà Thị Hạnh [Biên soạn] | Ngô Hữu Phước [Biên soạn] | Nguyễn Thị Yên [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.2] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha