Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình bạc màu đất và bảo tồn tài nguyên đất = Soil degradation and conservation Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh

Tác giả Lê Văn Khoa | Trần Bá Linh.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 Kh401] (23).
Thư mục:

2. Giáo trình hoá lý đất Nguyễn Mỹ Hoa, Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh

Tác giả Nguyễn Mỹ Hoa | Trần Bá Linh | Lê Văn Khoa.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 H401] (13).
Thư mục:

3. Giáo trình thực tập hoá lý đất Nguyễn Mỹ Hoa (chủ biên), Châu Minh Khôi, Tất Anh Thư...

Tác giả Nguyễn Mỹ Hoa | Dương Minh Viễn | Tất Anh Thư | Châu Minh Khôi | Trần Bá Linh.

Nhà xuất bản: Cần Thơ Nxb. Đại học Cần Thơ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 631.4 H401] (8).
Thư mục:

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha