Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hóa học cơ sở Sách đào tạo sinh viên hệ cử nhân Phan An

Tác giả Phan An.

Nhà xuất bản: H. Y Học 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.2 A105] (10).

2. Hóa phân tích Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Phan An

Tác giả Phan An.

Nhà xuất bản: H. Y học 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 543 A105] (6).

3. Vùng đất Nam bộ Tập VIII Thiết chế quản lý xã hội Vũ Văn Quân

Tác giả Vũ Văn Quân [Chủ biên] | Phan An [Biên soạn] | Phạm Đức Anh [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 Qu121/T.8] (2).

4. Vùng đất Nam bộ Tập IX Tộc người và quan hệ tộc người Võ Công Nguyên

Tác giả Võ Công Nguyện [Chủ biên] | Phan An [Biên soạn] | Phan Văn Dốp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 Ng527/T.9] (2).

5. Vùng đất Nam bộ Tập VII Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa Ngô Văn Lệ

Tác giả Ngô Văn Lệ [Chủ biên] | Huỳnh Ngọc Thu [Biên soạn] | Phan An [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia Sự thật 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.77 L250/T.7] (2).

6. Văn hóa biển đảo Việt Nam : Dưới góc nhìn văn hóa nhân gian Tập 1 Vũ Quang Dũng (tuyển chọn) ; Phan An, Trần Thị An...

Tác giả Vũ Quang Dũng [Tuyển chọn] | Phan An | Trần Thị An.

Nhà xuất bản: H. Công an Nhân dân 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.09597 D513/T.1] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha