Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Luật hình sự quốc tế với việc đảm bảo quyền con người Nguyễn Thị Phương Hoa

Tác giả Nguyễn Thị Phương Hoa.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341 H401] (9).
Thư mục:

2. Giáo trình tội phạm học Chủ biên.: Võ Thị Kim Oanh, Lê Nguyên Thanh

Tác giả Võ Thị Kim Oanh [Chủ biên] | Nguyễn Thị Phương Hoa | Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh | Phạm Thái | Lê Nguyên Thanh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59702 O408] (8). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

3. Đào tạo luật thông qua mô hình phiên toà giả định : Cẩm nang dành cho giảng viên và sinh viên luật Trần Việt Dũng (chủ biên)

Tác giả Trần Việt Dũng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Tiến | Lương Thị Mỹ Quỳnh | Mai Hồng Quỳ | Nguyễn Thị Phương Hoa.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 348.597 L504] (8).
Thư mục:

4. Tăng cường kiểm soát nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Thị Phương Hoa (chủ biên) ; ...[et al.]

Tác giả Nguyễn Thị Phương Hoa [Chủ biên] | Phạm Đức Bình | Nguyễn Thanh Hà | Bùi Thị Minh hải.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.709597 H401] (1).

5. Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm Quyển 1) Trần Thị Quang Vinh (chủ biên)

Tác giả Trần Thị Quang Vinh [Chủ biên] | Cao Văn Hào [Biên soạn] | Nguyễn Thị Phương Hoa [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 V312/Q.1] (1).
Thư mục:

6. Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm Quyển 2) Trần Thị Quang Vinh (chủ biên)

Tác giả Trần Thị Quang Vinh [Chủ biên] | Cao Văn Hào [Biên soạn] | Nguyễn Thị Phương Hoa [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 V312/Q.2] (1).
Thư mục:

7. Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần chung Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) ; Nguyễn Thị Phương Hoa, Mai khắc Phúc,...(Biên soạn)

Tác giả Trần Thị Quang Vinh [Chủ biên] | Mai khắc Phúc [Biên soạn] | Nguyễn Thị Phương Hoa [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597 V312] (10).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha