Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bệnh học cơ sở : Dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học Nguyễn Mỹ (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Mỹ | Phan Thị Minh Trang | Đặng Thị Kim Quy | Nguyễn Thị Lan Hương.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.075 H561] (10).
Thư mục:

2. Giáo trình cơ sở Mỹ Thuật Dành cho sinh viên Kiến trúc Tập 2 Nguyễn Thị Lan Hương (chủ biên); Lê Đức Lai, Nguyễn Việt Khoa, ....

Tác giả Nguyễn Thị Lan Hương [Chủ biên] | Lê Đức Lai | Nguyễn Việt Khoa | Trần Quốc Chiến | Phạm Thị Thịnh | Vũ Thị Hiền | Lê Xuân Đại.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 702.075 M.600] (9).

3. Giáo trình cơ sở Mỹ Thuật Dành cho sinh viên Kiến trúc Tập 1 Nguyễn Thị Lan Hương (chủ biên); Lê Đức Lai

Tác giả Nguyễn Thị Lan Hương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Lan Hương [Chủ biên] | Lê Đức Lai | Nguyễn Việt Khoa | Trần Quốc Chiến | Phạm Thị Thịnh | Vũ Thị Hiền | Lê Xuân Đại.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 702.075 M.600] (9).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha