Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phân tích hoá học thực phẩm Hà Duyên Tư (chủ biên)

Tác giả Hà Duyên Tư [Chủ biên] | Lê Bạch Tuyết | Nguyễn Thị Thảo | Lê Ngọc Tú | Nguyễn Thị Hiền.

Nhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.07 Ph121] (9).

2. Công nghệ chế biến thực phẩm Lê Văn Việt Mẫn (chủ biên); Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Hà

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn [Chủ biên] | Lại Quốc Đạt | Nguyễn Thị Hiền | Tôn Nữ Minh Nguyệt | Trần Thị Thu Hà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.02 C455] (9).

3. Giáo trình sức bền vật liệu Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)

Tác giả Đỗ Kiến Quốc [Chủ biên] | Nguyễn Thị Hiền Lương | Bùi Công Thành.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 620.112 Qu451] (9). Được ghi mượn (1).

4. Thí nghiệm công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Hiền (chủ biên); Lai Quốc Đạt, Lê Văn Việt Mẫn ...

Tác giả Nguyễn Thị Hiền [chủ biên] | Lai Quốc Đạt | Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664 H305] (9).

5. Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) ; Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thị Hiền

Tác giả Nguyễn Đăng Dờn [Chủ biên] | Nguyễn Quốc Anh | Nguyễn Thị Hiền | Nguyễn Văn Thầy.

Ấn bản: Tái bản lần 2 có bổ sung, chỉnh sửaNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.12076 D464] (1).

6. Giải phẫu sinh lý người (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học) Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Trường (chủ biên) ; Nguyễn Thị Phương Lan (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Thị Hiền [Chủ biên] | Nguyễn Xuân Trường [Chủ biên] | Nguyễn Thị Phương Lan [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612 H305] (5).

7. Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm = The language of techno-food processing in English : Song ngữ Anh - Việt Nguyễn Thị Hiền (Chủ biên) ; Trần Ngọc Bích, Huỳnh Kim Diệu

Tác giả Nguyễn Thị Hiền [Chủ biên] | Trần Ngọc Bích | Huỳnh Kim Diệu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học kỹ thuật 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.24 H305] (20).

8. Công nghệ sản xuất axit amin và ứng dụng Quản Lê Hà (Chủ biên) ; Nguyễn Thị Hiền

Tác giả Quản Lê Hà [Chủ biên] | Nguyễn Thị Hiền.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 572.65 H100] (10).

9. Công nghệ sản xuất enzym, protein và ứng dụng Nguyễn Thị Hiền (Chủ biên); Lê Gia Hy, Quản Lê Hà, Từ Việt Phú

Tác giả Nguyễn Thị Hiền [Chủ biên] | Lê Gia Hy | Quản Lê Hà | Từ Việt Phú.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 660.63 H305] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha