Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy (chủ biên)

Tác giả Trần Quang Huy [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Nguyễn Thị Dung | Nguyễn Thị Nga | Phạm Thu Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H523] (2). Được ghi mượn (1).

2. Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013) Phạm Thị Hương Lan (chủ biên); Nguyễn Quang Tuyến, Trần Văn Biên

Tác giả Phạm Thị Hương Lan [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Trần Văn Biên.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 L105] (3). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

3. Tìm hiểu về luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành) Nguyễn Quang Tuyến (chủ biên); Vũ Hoàng Yến, Phạm Minh Tiến

Tác giả Nguyễn Quang Tuyến [Chủ biên] | Vũ Hoàng Yến | Phạm Minh Tiến.

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597065 T527] (3).
Thư mục:

4. Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy (chủ biên)

Tác giả Trần Quang Huy [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Nguyễn Thị Dung | Nguyễn Thị Nga | Phạm Thu Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13 có sửa đổi bổ sungNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H523] (5).
Thư mục:

5. Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong luật đất đai 2013 Trần Quang Huy (Chủ biên) ; Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Quang Tuyến,...

Tác giả Trần Quang Huy [Chủ biên] | Nguyễn Thị Nga | Nguyễn Quang Tuyến.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H523] (1).

6. Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy (chủ biên) ; Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Dung,...

Tác giả Trần Quang Huy [Chủ biên] | Nguyễn Quang Tuyến | Nguyễn Thị Dung | Nguyễn Thị Nga | Phạm Thu Thuỷ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597043 H523] (2). Được ghi mượn (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha