Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Luyện kỹ năng nghe và đọc tiếng anh qua các câu chuyện kể Tập 1 Nguyễn Quốc Hùng

Tác giả Nguyễn Quốc Hùng.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.34 H513/T.1] (8). Được ghi mượn (2).

2. Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh (chủ biên), Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo

Tác giả Vũ Dương Ninh [Chủ biên] | Nguyễn Quốc Hùng | Đinh Ngọc Bảo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 909 N312] (7).

3. Kim Bình Mai Tập 1 Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh; Đới Đôn Bang (minh họa); Nguyễn Quốc Hùng (dịch)

Tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh | Đới Đôn Bang [Minh họa] | Nguyễn Quốc Hùng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Văn học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.1 K310B/T.1] (1).

4. Kim Bình Mai Tập 2 Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh; Đới Đôn Bang (minh họa); Nguyễn Quốc Hùng (dịch)

Tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh | Đới Đôn Bang [Minh họa] | Nguyễn Quốc Hùng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Văn học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.1 K310B/T.2] (1).

5. Kim Bình Mai Tập 3 Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh; Đới Đôn Bang (minh họa); Nguyễn Quốc Hùng (dịch)

Tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh | Đới Đôn Bang [Minh họa] | Nguyễn Quốc Hùng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Văn học 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.1 K310B/T.3] (1).

6. Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh (chủ biên), Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo

Tác giả Vũ Dương Ninh [Chủ biên] | Nguyễn Gia Phu | Nguyễn Quốc Hùng | Đinh Ngọc Bảo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 22Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 909 N312] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha