Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 20 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lịch sử văn minh Ấn Độ Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [dịch].

Nhà xuất bản: H. Văn hóa 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 954 D951] (2).

2. Đắc nhân tâm : Bí quyết để thành công = How to win friend and influence people Dale Carnegie; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Tác giả Carnegie, Dale | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 158.1 C289] (1).

3. Lịch sử văn minh Trung Hoa Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hóa thông tin 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 951 D951] (1).

4. Mười lăm gương phụ nữ Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hóa thông tin 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 895.922 L250] (1).

5. Khổng Tử Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.09512 L250] (1).

6. Lão Tử : Đạo đức kinh Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

7. Trang Tử : Đạo đức kinh Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

8. Mặc Tử (và Biệt Mặc) Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

9. Mạnh Tử Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

10. Liệt Tử và Dương Tử Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

11. Tuân Tử Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi

Tác giả Nguyễn Hiến Lê | Giản Chi.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.11 L250] (1).

12. Hàn Phi Tử Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi

Tác giả Nguyễn Hiến Lê | Giản Chi.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 181.19 L250] (1).

13. Lịch sử văn minh Trung Hoa Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 951 D951] (1).

14. Nguồn gốc văn minh Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 901 D951] (1).

15. Bán đảo Ả Rập : Tinh thần Hồi giáo & thảm kịch dầu mỏ Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 953 L250] (1).

16. Bài học Israel : Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông minh nhất thế giới Nguyễn Hiến Lê

Tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 956.94 L250] (1).

17. Lịch sử văn minh Ấn Độ Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [(Dịch)].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 954 D951] (1).

18. Lịch sử văn minh Trung Hoa Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)

Tác giả Durant, Will | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 951 D951] (1).

19. Sử ký Tư Mã Thiên Tư Mã Thiên ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch)

Tác giả Tư Mã Thiên | Nguyễn Hiến Lê [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 931.04 Th305] (1).

20. Lịch sử thế giới Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang

Tác giả Nguyễn Hiến Lê | Thiên Giang.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 909 L250] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha