Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Cảnh Hợp

Tác giả Nguyễn Cảnh Hợp.

Nhà xuất bản: TP HCM Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597 H466] (1). Được ghi mượn (1).

2. Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam Nguyễn Cảnh Hợp(chủ biên); Dương Hoán, Lê Việt Sơn, ....(biên soạn)

Tác giả Nguyễn Cảnh Hợp [Chủ biên] | Dương Hoán [Biên soạn] | Lê Việt Sơn [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Hồng đức-Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 H466] (9).

3. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Nguyễn Cảnh Hợp, Đỗ Minh Khôi (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Cảnh Hợp [Chủ biên] | Đỗ Minh Khôi [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 320.1 H466] (2).
Thư mục:

4. Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên); Dương Hoán, Lê Việt Sơn, ...(biên soạn)

Tác giả Nguyễn Cảnh Hợp [Chủ biên] | Dương Hoán [Biên soạn] | Lê Việt Sơn [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Hồng đức-Hội luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 H466] (3).

5. Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên); Dương Hoán, Lê Việt Sơn, ...(biên soạn)

Tác giả Nguyễn Cảnh Hợp [Chủ biên] | Dương Hoán [Biên soạn] | Lê Việt Sơn [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Hồng Đức 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597066 H466] (3).

6. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Nguyễn Cảnh Hợp, Đỗ Minh Khôi (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Cảnh Hợp [Chủ biên] | Đỗ Minh Khôi [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 320.1 H466] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha