Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hệ thống điều ước quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu Luật Hàng không Quốc tế Ngô Hữu Phước

Tác giả Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: H Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341 Ph557] (9).
Thư mục:

2. Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (Sách chuyên khảo) Ngô Hữu Phước

Tác giả Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.4488 Ph557] (9).
Thư mục:

3. Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 2 Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Nguyễn Thị Vân Huyền | Hà Thị Hạnh | Trần Thăng Long [Chủ biên] | Ngô Hữu Phước.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.2] (2).

4. Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 1 Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Trần Thăng Long | Hà Thị Hạnh | Ngô Hữu Phước | Nguyễn Thị Yên.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.1] (2).
Thư mục:

5. Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : Phục vụ học tập, nghiên cứu luật dân sự, tố tụng dân sự, hình sự, tố tụng hình sự, luật quốc tế, tư pháp quốc tế, thương mại quốc tế Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương

Tác giả Ngô Hữu Phước | Lê Đức Phương.

Nhà xuất bản: H Hồng Đức 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 L504] (9).
Thư mục:

6. Tập bài giảng tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế Biên soạn : Nguyễn Thị Yên, Ngô Hữu Phước

Tác giả Ngô Hữu Phước [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.5075 Y254] (9).
Thư mục:

7. Pháp luật quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người: Sách chuyên khảo Ngô Hữu Phước (Chủ biên) ; Lê Đức Phương

Tác giả Ngô Hữu Phước [Chủ biên] | Lê Đức Phương.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật Gia Việt Nam  2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.59703 Ph557] (2).

8. Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 1 Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên (Chủ biên)

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Trần Thăng Long [Biên soạn] | Hà Thị Hạnh [Biên soạn] | Ngô Hữu Phước [Biên soạn] | Nguyễn Thị Yên [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2023Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.1] (5).

9. Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 2 (Nối bản) Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long (Chủ biên)

Tác giả Trần Thị Thuỳ Dương [Chủ biên] | Trần Thăng Long [Chủ biên] | Hà Thị Hạnh [Biên soạn] | Ngô Hữu Phước [Biên soạn] | Nguyễn Thị Yên [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.1075 D561/Q.2] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha