Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường Tập 1 Sinh thái học và môi trường Lương Đức Phẩm (tổng chủ biên), Lê Xuân Cảnh (chủ biên)

Tác giả Lương Đức Phẩm [Tổng chủ biên] | Hồ Thanh Hải | Đỗ Hữu Thư | Lê Xuân Cảnh [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.5 H103] (2).

2. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường Tập 2 Cơ sở sinh học trong công nghệ môi trường Lương Đức Phẩm (chủ biên), Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân

Tác giả Lương Đức Phẩm [Chủ biên] | Trần Cẩm Vân | Đinh Thị Kim Nhung.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.27 Nh513] (2).

3. Công nghệ xử lí nước thải bằng biện pháp sinh học Lương Đức Phẩm

Tác giả Lương Đức Phẩm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.3 Ph120] (5).

4. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường Tập 3 Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường Lương Đức Phẩm (tổng chủ biên), Lê Văn Cát (chủ biên)

Tác giả Lương Đước Phẩm [Tổng chủ biên] | Lê Văn Cát(chủ biên) | Dương Hồng Anh | lê Quốc Hùng.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 577.14 A107] (1).

5. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường Tập 4 Mô hình hóa các quá trình thiết bị công nghệ môi trường Lương Đức Phẩm (tổng chủ biên kiêm chủ biên)

Tác giả Lương Đức Phẩm [tổng chủ biên kiêm chủ biên] | Nguyễn Xuân Nguyên | Phạm Hồng Hải.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.5 Ng527] (3).

6. Giáo trình công nghệ lên men Lương Đức Phẩm

Tác giả Lương Đức Phẩm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 660.28449 Ph120] (20).

7. Nấm men công nghiệp Lương Đức Phẩm

Tác giả Lương Đức Phẩm.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 579.562 Ph120] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha