Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế Tập 2 Công nghệ sản xuất thức uống pha chế Lê Văn Việt Mẫn

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 663.075 M121/T.2] (13).

2. Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế Tập 1 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa Lê Văn Việt Mẫn

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 637.075 M121/T.1] (9).

3. Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm Lê Văn Việt Mẫn (chủ biên), Lại Mai Hương

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn [Chủ biên] | Lại Mai Hương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664 M121] (8).

4. Công nghệ sản xuất rượu vang Lê Văn Việt Mẫn

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 663.2 M121] (9).

5. Công nghệ chế biến thực phẩm Lê Văn Việt Mẫn (chủ biên); Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Hà

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn [Chủ biên] | Lại Quốc Đạt | Nguyễn Thị Hiền | Tôn Nữ Minh Nguyệt | Trần Thị Thu Hà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.02 C455] (9).

6. Thí nghiệm công nghệ thực phẩm Nguyễn Thị Hiền (chủ biên); Lai Quốc Đạt, Lê Văn Việt Mẫn ...

Tác giả Nguyễn Thị Hiền [chủ biên] | Lai Quốc Đạt | Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664 H305] (9).

7. Công nghệ chế biến rau trái Tập 1 Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch Tôn Nữ Minh Nguyệt ; Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Trà

Tác giả Tôn Nữ Minh Nguyệt [Chủ biên] | Lê Văn Việt Mẫn | Trần Thị Thu Trà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Nxb. Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.8 Ng528/T.1] (4).

8. Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế Tập 1 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa Lê Văn Việt Mẫn

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 637.075 M121/T.1] (10).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha