Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. New edition grammar practice for Upper - Intermediate students Elaine Walker, Steve Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm,Lê ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Ban biên dịch First news [Dịch] | Elsworth, Steve.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

2. New Edition grammar practice for intermediate students : Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steven | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện] | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

3. New edition grammar practice for elementary students : Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steven | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện] | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

4. New grammar practice for pre-intermediate students Elaine Walker, Steve Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steve | Lê Thành Tâm [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

5. Những lỗi thường gặp trong các kỳ thi tiếng Anh = Common mistakes in English exams ... and how to avoid them Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh chú giải

Tác giả Lê Ngọc Phương Anh [Chú giải] | Lê Thành Tâm [Chú giải].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 425 Nh556] (9).

6. New Edition Grammar Practice for Elementary Students With Answer Key Elaine Walker, Steve Elsworth; Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phu

Tác giả Walker, Elaine | Steve Elsworth [Author] | Lê Thành Tâm [ implementer] | Lê Ngọc Phương Anh [ implementer].

Nhà xuất bản: Hồ Chí Minh Trẻ 2004Sẵn sàng: Chưa sẵn sàng

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha