Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 55 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình luật so sánh Nguyễn Quốc Hoàn (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Quốc Hoàn [Chủ biên] | Phạm Trí Hùng | Nguyễn Thị Ánh Vân | Lê Minh Tiến | Thái Vĩnh Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7 có sửa đổiNhà xuất bản: H. Công an nhân dân 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.2 H406] (2).
Thư mục:

2. Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật Lê Minh Tâm (chủ biên), Nguyễn Minh Đoan, Lê Hồng Hạnh

Tác giả Lê Minh Tâm [Chủ biên] | Nguyễn Minh Đoan | Lê Hồng Hạnh.

Nhà xuất bản: H. Tư pháp 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.597 T120] (2).
Thư mục:

3. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên:)

Tác giả Phạm Kim Anh | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang | Chế Mỹ Phương Đài | Dương Tuấn Lộc.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 A107] (9). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

4. Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên] | Phạm Kim Anh | Chu Hải Thanh.

Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Hồng đức-Hội luật Gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59705 H513] (2).
Thư mục:

5. Hình thức của hợp đồng : sách chuyên khảo Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).
Thư mục:

6. Hiệu lực của hợp đồng : sách chuyên khảo Lê Minh Hùng

Tác giả Lê Minh Hùng.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).
Thư mục:

7. Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam Sách chuyên khảo Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).

8. Quản trị tài chính ngắn hạn : Tóm tắt cơ sở lý thuyết, thực hành ứng dụng Nguyễn Tấn Bình (chủ biên) ; Lê Minh Đức (biên soạn)

Tác giả Nguyễn Tấn Bình [Chủ biên] | Lê Minh Đức.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Thống kê 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.152 B312] (9).

9. Các thủ thuật trong HTML & thiết kế Web Lê Minh Hoàng

Tác giả Lê Minh Hoàng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.13 H407] (2).

10. Tự học thiết kế web Tập 2 Lê Minh Hoàng

Tác giả Lê Minh Hoàng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 H407/T.2] (5).

11. Tự học thiết kế blog với Blogger Lê Minh Hoàng

Tác giả Lê Minh Hoàng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Lao Động - Xã Hội 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 H407] (5).

12. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên)

Tác giả Phạm Kim Anh | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang | Chế Mỹ Phương Đài | Dương Tuấn Lộc.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 A107] (8).
Thư mục:

13. Lòng tin và vốn xã hội Nhiều tác giả

Tác giả Bùi Văn Nam Sơn, Trần Hữu Quang, Lê Minh Tiến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Tri thức 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 170 L431] (5).

14. Hóa dược 1 : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Lê Minh Trí (chủ biên) ; Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Tác giả Lê Minh Trí [Chủ biên] | Huỳnh Thị Ngọc Phương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T300] (5).
Thư mục:

15. Tài liệu hướng dẫn thực hành công nghệ web ASP.NET Phạm Thị Vương, Nguyễn Vĩnh Kha, Lê Minh Trí

Tác giả Phạm Thị Vương | Nguyễn Vĩnh Kha | Lê Minh Trí.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.13 V561] (5).

16. Sử dụng Perl & CGI thiết kế web động Lê Minh Hoàng (chủ biên), Hoàng Đức Hải

Tác giả Lê Minh Hoàng [chủ biên] | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Lao động xã hội 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.13 H407] (3).

17. Thiết kế web với JavaScript và DOM Nguyễn Trường Sinh (chủ biên) ; Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải

Tác giả Nguyễn Trường Sinh [Chủ biên] | Hoàng Đức Hải | Lê Minh Hoàng.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.13 S103] (3).

18. Thiết kế trò chơi với flash : Tin học và đời sống Lê Minh Hoàng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hoàng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: Cà Mau Phương Đông 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 006.68 H407] (2).

19. Thiết kế flash với các thành phần dựng sẵn Nguyễn Trường Sinh (chủ biên); Lê Minh Hoàng; Hoàng Đức Hải

Tác giả Nguyễn Trường Sinh [Chủ biên] | Lê Minh Hoàng | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Thống kê 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 006.68 S312] (2).

20. Lập trình ActionScript cho Flash Tập 2 Nguyễn Trường Sinh (chủ biên); Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải

Tác giả Nguyễn Trường Sinh [chủ biên] | Lê Minh Hoàng | Hoàng Đức Hải.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.362 S312/T.2] (4).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha