Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên:)

Tác giả Phạm Kim Anh | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang | Chế Mỹ Phương Đài | Dương Tuấn Lộc.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 A107] (10).
Thư mục:

2. Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên] | Phạm Kim Anh | Chu Hải Thanh.

Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Hồng đức-Hội luật Gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59705 H513] (2).
Thư mục:

3. Hình thức của hợp đồng : sách chuyên khảo Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).
Thư mục:

4. Hiệu lực của hợp đồng : sách chuyên khảo Lê Minh Hùng

Tác giả Lê Minh Hùng.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).
Thư mục:

5. Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam Sách chuyên khảo Lê Minh Hùng (chủ biên)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 H513] (9).

6. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên)

Tác giả Phạm Kim Anh | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang | Chế Mỹ Phương Đài | Dương Tuấn Lộc.

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 A107] (8).
Thư mục:

7. Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Chế Mỹ Phương Đài [Biên soạn] | Lê Minh Hùng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đưc - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 Đ103] (1).
Thư mục:

8. Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Chế Mỹ Phương Đài [Biên soạn] | Lê Minh Hùng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đưc - Hội luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 Đ103] (1).
Thư mục:

9. Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế Lê Minh Hùng (chủ biên) ; Đỗ Minh Đại, Nguyễn Nhật Thanh,...

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên] | Đỗ Minh Đại | Nguyễn Nhật Thanh.

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Hồng đức - Hội luật Gia Việt Nam 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59705 H513] (10).

10. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự Chế Mỹ Phương Đài, Nguyễn Xuân Quang (Chủ biên) ; Lê Minh Hùng, Nguyễn Hồ Bích Hằng,...

Tác giả Chế Mỹ Phương Đài [Chủ biên] | Lê Minh Hùng | Nguyễn Xuân Quang [Chủ biên] | Nguyễn Hồ Bích Hằng.

Ấn bản: Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597 Đ103] (10).

11. Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế Lê Minh Hùng (Chủ biên) ; Đỗ Minh Đại, Nguyễn Nhật Thanh,...(Biên soạn)

Tác giả Lê Minh Hùng [Chủ biên] | Đỗ Minh Đại [Biên soạn] | Nguyễn Nhật Thanh [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản có sửa đổi, bổ sungNhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Hồng Đức 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59705 H513] (3).

12. Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Đỗ Văn Đại (chủ biên); Chế Mỹ Phương Đài, Lê Minh Hùng (biên soạn),...

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Chế Mỹ Phương Đài [Biên soạn] | Lê Minh Hùng [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi và bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 Đ103] (3).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha