Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Quản trị tiếp thị = Marketing management Philip Kotler, Kevin Lane Keller

Tác giả Kotler, Philip | Keller, Kevin Lane.

Nhà xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 Qu100] (8). Được ghi mượn (1).

2. Tiếp thị mở đường tăng trưởng : 8 con đường tăng trưởng thời khủng hoảng Philip Kotler, Milton Kotler ; Nguyễn Thị Kim Diệu (dịch)

Tác giả Kotler, Philip.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.84 Ph549] (15).

3. Cách tân để thắng : mô hình từ A- đến -F Fernando Trías de Bes & Philip Kotler ; Nguyễn Dương Hiếu, Trịnh Hoàng Kim Phượng, Đặng Nguyễn Hiếu Trung (dịch)

Tác giả Trias de Bes, Fernando | Kotler, Philip | Nguyễn Dương Hiếu [Dịch] | Trịnh Hoàng Kim Phượng [Dịch] | Đặng Nguyễn Hiếu Trung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.406 F363] (15).

4. Marketing 3.0 : Từ sản phẩm đến khách hàng đến tinh thần = Marketing 3.0 : From products to customers to the human spirit Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; Lâm Đặng Cam Thảo (dịch)

Tác giả Kotler, Philip | Kartajaya, Hermawan | Setiawan, Iwan | Lâm Đặng Cam Thảo [dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87] (20).

5. Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z : 80 khái niệm nhà quản lý cần biết Philip Kotler; Lê Hoàng Anh (dịch)

Tác giả Kotler, Philip | Lê Hoàng Anh [dịch].

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87] (5).

6. Nguyên lý tiếp thị = Principles of marketing Philip Kotler ; Lại Hồng Vân, Kim Phượng (dịch)

Tác giả Kotler, Philip | Armstrong , Gary | Lại Hồng Vân [Dịch] | Kim Phượng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.834 Ph549] (6).

7. Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z = Marketing insights from A to Z : 80 khái niệm nhà quản lý cần biết Philip Kotler; Lê Hoàng Anh (dịch)

Tác giả Kotler, Philip | Lê Hoàng Anh [dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Nhà xuất bản: H. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87] (2).

8. Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số = Marketing 4.0 : Moving from traditional to digital Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan

Tác giả Kotler, Philip | Kartajaya, Hermawan | Setiawan, Iwan | Nguyễn Khoa Hồng Thành [Dịch] | Hoàng Thùy Minh Anh [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87] (2).

9. Principles of marketing Philip T. Kotler, Gary Armstrong

Tác giả Kotler, Philip T | Armstrong, Gary.

Ấn bản: 17th ed.Nhà xuất bản: New York, NY Pearson 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658 K87] (1).

10. Marketing for hospitality and tourism Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens, Seyhmus Baloglu

Tác giả Kotler, Philip | Bowen, John T | Makens, James C | Baloglu, Seyhmus.

Ấn bản: 7th.Nhà xuất bản: Boston Pearson 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4791 R87] (1).

11. Principles of marketing Philip Kotler, Gary Armstrong

Tác giả Kotler, Philip | Armstrong, Gary.

Ấn bản: 9th ed.Nhà xuất bản: Upper Saddle River Prentice Hall 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87] (1).

12. Tiếp thị 5.0 : Công nghệ vị nhân sinh = Marketing 5.0 : Technology for humanity Philip Kotler, Hermawan Katajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa Hồng Thành (dịch)

Tác giả Kotler, Philip | Kartajaya, Hermawan | Setiawan, Iwan | Nguyễn Khoa Hồng Thành [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha