Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Ký sinh trùng trong lâm sàng : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học Nguyễn Văn Đề, Phan Thị Hương Liên, Phạm Ngọc Minh, Trương Thị Kim Phượng

Tác giả Nguyễn Văn Đề | Trương Thị Kim Phượng | Phan Thị Hương Liên | Phạm Ngọc Minh.

Nhà xuất bản: H. Y Học 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 Đ250] (9).
Thư mục:

2. Phân tích tài chính doanh nghiệp Ngô Kim Phượng (chủ biên)

Tác giả Ngô Kim Phượng [Chủ biên] | Lê Thị Thanh Hà | Lê Mạnh Hưng | Lê Hoàng Vinh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15 H100] (10).

3. Cách tân để thắng : mô hình từ A- đến -F Fernando Trías de Bes & Philip Kotler ; Nguyễn Dương Hiếu, Trịnh Hoàng Kim Phượng, Đặng Nguyễn Hiếu Trung (dịch)

Tác giả Trias de Bes, Fernando | Kotler, Philip | Nguyễn Dương Hiếu [Dịch] | Trịnh Hoàng Kim Phượng [Dịch] | Đặng Nguyễn Hiếu Trung [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.406 F363] (15).

4. Nguyên lý tiếp thị = Principles of marketing Philip Kotler ; Lại Hồng Vân, Kim Phượng (dịch)

Tác giả Kotler, Philip | Armstrong , Gary | Lại Hồng Vân [Dịch] | Kim Phượng [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.834 Ph549] (6).

5. Hơn cả tin tức = Beyond news : Tương lai của báo chí Mitchell Stephens ; Dương Hiếu, Kim Phượng, Hiếu Trung (dịch)

Tác giả Stephens, Mitchell | Dương Hiếu [Biên dịch] | Kim Phượng [Biên dịch] | Hiếu trung [Biên dịch].

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Trẻ 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 070.4 S832] (1).

6. Khởi nghiệp tinh gọn = The lean startup Eric Ries ; Nguyễn Dương Hiếu, Trịnh Hoàng Kim Phượng, Đặng Nguyễn Hiếu Trung (dịch)

Tác giả Ries, Eric | Nguyễn Dương Hiếu [Dịch] | Trịnh Hoàng Kim Phượng [Dịch] | Đặng Nguyễn Hiếu Trung [Dịch].

Nhà xuất bản: H. Thời đại 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.11 R559] (2).

7. Giáo trình lập trình ứng dụng Web Hồ Văn Lâm (Chủ biên); Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng

Tác giả Hồ Văn Lâm [Chủ biên] | Nguyễn Ngọc Dũng | Nguyễn Thị Kim Phượng.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.7 L120] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha