Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 1 Châu Á Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Nhà xuất bản: H. Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.1] (1).

2. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 2 Châu Á Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.2] (1).

3. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 3 Châu Âu Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2001Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.3] (1).

4. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 4 Châu Âu Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.4] (1).

5. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 5 Châu Phi Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.5] (1).

6. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 6 Châu Phi Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.6] (1).

7. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 7 Châu Mỹ Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.7] (1).

8. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 8 Châu Mỹ Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.8] (1).

9. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 9 Châu Đại dương và châu Nam cực Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2003Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.9] (1).

10. Di sản thế giới : Văn hóa - tự nhiên - hỗn hợp Tập 10 Châu Á bổ sung Bùi Đẹp (biên soạn)

Tác giả Bùi Đẹp [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 910 D300S/T.10] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha