Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất : Sách chuyên khảo Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Đỗ Thành Công | Nguyễn Hải An.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.043 Đ103] (9). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

2. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo Tập 2 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần 3, có cập nhật BLDS 2015Nhà xuất bản: H. Nxb. Hồng Đức - Hội luật Gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597077 Đ103/T.2] (9).

3. Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Nhà xuất bản: H. Lao động 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.043 Đ103] (3).
Thư mục:

4. Luật nghĩa vụ quân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam : Bản án và bình luận bản án Tập 1 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.077 Đ103/T.1] (10).
Thư mục:

5. Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo Tập 1 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần 3, có cập nhật BLDS 2015Nhà xuất bản: H. Nxb. Hồng Đức - Hội luật Gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597077 Đ103/T.1] (9).
Thư mục:

6. Luật nghĩa vụ quân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam : Bản án và bình luận bản án Tập 2 Đỗ Văn Đại

Tác giả Đỗ Văn Đại.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.077 Đ103/T.2] (10).
Thư mục:

7. Tuyển tập các bản án quyết định của tòa án Việt Nam về tố tụng dân sự Đỗ Văn Đại, Nguyễn Văn Tiến

Tác giả Đỗ văn Đại | Nguyễn Văn Tiến.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Lao Động 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 347.597 Đ103] (9).
Thư mục:

8. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước Sách chuyên khảo Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín

Tác giả Đỗ Văn Đại | Nguyễn Trương Tín.

Ấn bản: Lần thứ haiNhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Đ103] (8).
Thư mục:

9. Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015 (Sách chuyên khảo) Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên].

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346 Đ103] (8). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

10. Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Chế Mỹ Phương Đài [Biên soạn] | Lê Minh Hùng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đưc - Hội luật gia Việt Nam 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 Đ103] (1).
Thư mục:

11. Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Đỗ Văn Đại (chủ biên)

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Chế Mỹ Phương Đài [Biên soạn] | Lê Minh Hùng [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Hồng đưc - Hội luật gia Việt Nam 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 Đ103] (1).
Thư mục:

12. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước : Sách chuyên khảo Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín

Tác giả Đỗ Văn Đại | Nguyễn Trương Tín.

Ấn bản: Lần thứ baNhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Đ103] (1).

13. Sách tình huống luật hôn nhân và gia đình : Bình luận bản án Lê Vĩnh Châu (Chủ biên) ; Đỗ Văn Đại, Trần Thị Hương,...

Tác giả Lê Vĩnh Châu [Chủ biên] | Đỗ Văn Đại | Trần Thị Hương.

Nhà xuất bản: H. Hồng đức - Hội luật Gia Việt Nam  2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597016 Ch125] (2).

14. Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Đỗ Văn Đại (chủ biên); Chế Mỹ Phương Đài, Lê Minh Hùng (biên soạn),...

Tác giả Đỗ Văn Đại [Chủ biên] | Chế Mỹ Phương Đài [Biên soạn] | Lê Minh Hùng [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi và bổ sungNhà xuất bản: H. Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam 2021Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.59702 Đ103] (2). Được ghi mượn (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha