Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 49 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tạp chí Dược học Số 519 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).
Thư mục:

2. Hóa sinh y học Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học Đỗ Đình Hồ

Tác giả Đỗ Đình Hồ.

Nhà xuất bản: H. Y tế 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 H401] (4).
Thư mục:

3. Hóa sinh Sách đào tạo hệ cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Tạ Thành Vân

Tác giả Tạ Thành Vân.

Nhà xuất bản: H. Y tế 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612.015 H401] (4).
Thư mục:

4. Tạp chí Dược học Số 531 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

5. Tạp chí Dược học Số 526 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

6. Tạp chí Dược học Số 521 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

7. Tạp chí Dược học Số 512 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

8. Tạp chí Dược học Số 524 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

9. Tạp chí Dược học Số 507 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

10. Tạp chí Dược học Số 522 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

11. Tạp chí Dược học Số 515 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

12. Tạp chí Dược học Số 510 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

13. Tạp chí Dược học Số 514 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

14. Tạp chí Dược học Số 511 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

15. Tạp chí Dược học Số 520 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

16. Tạp chí Dược học Số 506 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

17. Tạp chí Dược học Số 530 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

18. Tạp chí Dược học Số 505 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

19. Tạp chí Dược học Số 517 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

20. Tạp chí Dược học Số 509 Bộ Y tế

Nhà xuất bản: Hà Nội Bộ Y tế 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615 T109C] (1).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha