Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 469 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hóa nước Nguyễn Văn Bảo

Tác giả Nguyễn Văn Bảo | Nguyễn Văn Bảo.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 546.22 B108] (4).

2. Cơ sở địa chất - Địa chất công trình Nguyễn Chí Trung

Tác giả Nguyễn Chí Trung.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 550 Tr513] (4).
Thư mục:

3. Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp Nguyễn Đức Nguôn

Tác giả Nguyễn Đức Nguôn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.15 Ng517] (5).

4. Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở Nguyễn Bá Kế

Tác giả Nguyễn Bá Kế.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.164 K250] (5).

5. Xói cục bộ trụ cầu Trần Đình Nghiên

Tác giả Trần Đình Nghiên.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 624.32 Ng305] (10).

6. Kỹ thuật thi công : Tập 1 Công tác đất, thi công học và cừ, thi công bê tông toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng Đỗ Đình Đức (chủ biên); Lê Kiều

Tác giả Đỗ Đình Đức [Chủ biên] | Lê Kiều.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.075 V124] (10).

7. Giáo trình vật liệu xây dựng Phan Thế Vinh (Chủ biên), Trần Hữu Bằng

Tác giả Phan Thế Vinh [Chủ biên] | Trần Hữu Bằng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 691 V312] (9).

8. Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Nhựt Duy, Đoàn Ngọc Hiệp

Tác giả Phan Nhựt Duy | Đoàn Ngọc Hiệp.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.075 D523] (9).

9. Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng Tập 1 Vương Hách (chủ biên) ; Nguyễn Đăng Sơn (dịch) ; Vũ Trường Hạo, Vũ Quốc Chinh (hiệu đính)

Tác giả Vương Hách [Chủ biên] | Nguyễn Đăng Sơn [Biên dịch] | Vũ Trường Hạo [Hiệu đính] | Vũ Quốc Chinh [Hiệu đính].

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2000Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 690.24 H102/T.1] (3).

10. Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp Nguyễn Minh Thái

Tác giả Nguyễn Minh Thái.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 721 Th103] (14). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

11. Giáo trình cấu tạo kiến trúc Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 721 Gi108] (9).
Thư mục:

12. Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới : Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII Tập 1 Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên)

Tác giả Đặng Thái Hoàng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Đỉnh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 722 H407/T.1] (18).
Thư mục:

13. Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới : Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX Tập 2 Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên)

Tác giả Đặng Thái Hoàng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Đỉnh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 724 H407/T.2] (9).
Thư mục:

14. Khí hậu kiến trúc Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả

Tác giả Việt Hà | Nguyễn Ngọc Giả.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 697.3 V308] (4).
Thư mục:

15. Kiến trúc cơ sở phục vụ thiết kế nội ngoại thất Nguyễn Đức Thiềm

Tác giả Nguyễn Đức Thiềm.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 729 Th304] (5).
Thư mục:

16. Cơ sở tạo hình kiến trúc Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp

Tác giả Nguyễn Ngọc Giả.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 729 Gi100] (7).
Thư mục:

17. Kiến trúc cảnh quan Hàn Tất Ngạn

Tác giả Hàn Tất Ngạn.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 712 Ng105] (13).
Thư mục:

18. Giáo trình lý thuyết kiến trúc đại cương : Từ thời đại phục hưng đến trào lưu hiện đại Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi

Tác giả Đặng Thái Hoàng | Nguyễn Đình Thi.

Nhà xuất bản: H. Xây dựng 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 724 H407] (9).
Thư mục:

19. Kiến trúc nhiệt đới ẩm Hoàng Huy Thắng

Tác giả Hoàng Huy Thắng.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 711.42 Th116] (9).
Thư mục:

20. Bảo vệ môi trường không khí Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý

Tác giả Hoàng Thị Hiền | Bùi Sỹ Lý.

Ấn bản: Tái bảnNhà xuất bản: H. Xây dựng 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.53 H305] (4).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha