Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 236 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. New edition grammar practice for Upper - Intermediate students Elaine Walker, Steve Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm,Lê ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Ban biên dịch First news [Dịch] | Elsworth, Steve.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

2. New Edition grammar practice for intermediate students : Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steven | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện] | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

3. New edition grammar practice for elementary students : Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steven | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện] | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

4. Practical English usage : 605 đề mục ngữ pháp tiếng Anh thực hành Michael Swan ; Lê Ngọc Phương Anh tổng hợp, biên dịch

Tác giả Swan, Michael | Lê Ngọc Phương Anh [Tổng hợp, biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 S972] (6).

5. New grammar practice for pre-intermediate students Elaine Walker, Steve Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steve | Lê Thành Tâm [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

6. Những lỗi thường gặp trong các kỳ thi tiếng Anh = Common mistakes in English exams ... and how to avoid them Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh chú giải

Tác giả Lê Ngọc Phương Anh [Chú giải] | Lê Thành Tâm [Chú giải].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 425 Nh556] (9).

7. Collection of new examination essays & writings for high school, college & university Tập 2 Tuyển tập các bài luận - viết nâng cao

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 808.042 C698/T.2] (5).

8. Chuyện không nhỏ về thuốc & sức khoẻ Nguyễn Hữu Đức

Tác giả Nguyễn Hữu Đức.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 Đ552] (2).
Thư mục:

9. Phương thức chăm sóc sắc đẹp từ thảo mộc Michelle Dominique Leigh

Tác giả Leigh, Michelle Dominique | Đào Đoan Nghiêm.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 646.7 Ng314] (10).
Thư mục:

10. Hiểu & dùng thuốc đúng Nguyễn Hữu Đức

Tác giả Nguyễn Hữu Đức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 Đ552] (7). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

11. Business vocabulary in use : Intermediate and Upper-intermediate: with answers Bill Mascull

Tác giả Mascull, Bill.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2006Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 B596] (4).
Thư mục:

12. Cause & effect : Intermediate reading pracitce Patricia Ackert

Tác giả Ackert, Patricia.

Ấn bản: 3rd edNhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 T120] (3).
Thư mục:

13. Basic vocabulary in use : with answers Micheal McCarthy, Felicity O'Dell;

Tác giả McCarthy, Micheal | O'Dell, Felicity.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 C326] (14).
Thư mục:

14. English vocabulary in use : Micheal McCarthy, Felicity O'Dell Elementary

Tác giả McCarthy, Micheal | O'Dell, Felicity.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 Fe313] (4).
Thư mục:

15. English vocabulary in use : intermediate Syuasrt Redman, With Ellen Shaw

Tác giả Redman, Stuart | Shaw, Ellen.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.1 R318] (4).
Thư mục:

16. Collection of new examination essays & writings for high school, college & university = Tuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi anh văn (Dùng cho các kỳ thi chứng chỉ quốc gia, các kỳ thi tuyển cao đẳng - đại học ngoại ngữ, TOEFL & các kỳ thi tiếng anh chính thức khác) K. Rajamanikam, V. Navaratnam

Tác giả Rajamanikam, K | Navaratnam, V.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 425 L502] (1).
Thư mục:

17. Tiếng Anh trong giao tiếp & sinh hoạt hàng ngày = English for everyday activities: A picture process dictionary Lawrence J. Zwier

Tác giả Zwier, Lawrence J.

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 L491] (2).
Thư mục:

18. Bóng đá kỹ thuật và chiến thuật Chancellor ; Nhân Văn (biên dịch)

Tác giả Chancellor | Nhân Văn [Biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp.HCM Trẻ 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.334 V115] (4).
Thư mục:

19. Những bí quyết căn bản để thành công trong PR Philip Henslowe ; Biên dịch: Trung Anh, Việt Hà

Tác giả Henslowe, Philip | Việt Hà [biên dịch] | Trung Anh [biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 659.2 H100] (12).

20. Tiếp thị mở đường tăng trưởng : 8 con đường tăng trưởng thời khủng hoảng Philip Kotler, Milton Kotler ; Nguyễn Thị Kim Diệu (dịch)

Tác giả Kotler, Philip.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.84 Ph549] (15).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha