Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 25 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. New edition grammar practice for Upper - Intermediate students Elaine Walker, Steve Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm,Lê ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Ban biên dịch First news [Dịch] | Elsworth, Steve.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

2. New Edition grammar practice for intermediate students : Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steven | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện] | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

3. New edition grammar practice for elementary students : Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh

Tác giả Walker, Elaine | Elsworth, Steven | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện] | Lê Ngọc Phương Anh [thực hiện].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 W178] (9).

4. Practical English usage : 605 đề mục ngữ pháp tiếng Anh thực hành Michael Swan ; Lê Ngọc Phương Anh tổng hợp, biên dịch

Tác giả Swan, Michael | Lê Ngọc Phương Anh [Tổng hợp, biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2004Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 S972] (6).

5. Phương thức chăm sóc sắc đẹp từ thảo mộc Michelle Dominique Leigh

Tác giả Leigh, Michelle Dominique | Đào Đoan Nghiêm.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 646.7 Ng314] (10).
Thư mục:

6. Hiểu & dùng thuốc đúng Nguyễn Hữu Đức

Tác giả Nguyễn Hữu Đức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 615.7 Đ552] (7). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

7. Những bí quyết căn bản để thành công trong PR Philip Henslowe ; Biên dịch: Trung Anh, Việt Hà

Tác giả Henslowe, Philip | Việt Hà [biên dịch] | Trung Anh [biên dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 659.2 H100] (12).

8. Thế giới phẳng = The world is flat Thomas L. Friedman

Tác giả Friedman, Thomas L | Nguyễn Hồng Quang [Dịch và hiệu đính] | Nguyễn Quang A [Dịch và hiệu đính] | Vũ Duy Thành [Dịch và hiệu đính].

Ấn bản: In lần thứ 27Nhà xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Nxb.Trẻ 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 337 F899] (3).

9. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực = The 48 laws of power Robert Greene ; Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thành Nhân (dịch)

Tác giả Greene, Robert | Nguyễn Minh Hoàng [Dịch] | Nguyễn Thành Nhân [Dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb.Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 303.3 G811] (2).

10. Nghệ thuật quyến rũ = The art of seduction Robert Greene ; Nguyễn Thị Kim Anh (dịch)

Tác giả Greene, Robert | Nguyễn Thị Kim Anh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 13Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.7 G811] (2).

11. Dạy con làm giàu Tập 1 Để không có tiền vẫn tạo ra tiền Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 47Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.1] (2).

12. Dạy con làm giàu Tập 2 Sử dụng đồng vốn Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Tấn Trương (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Tấn Trương [Dịch].

Ấn bản: In lần thứ 33Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.2] (2).

13. Dạy con làm giàu Tập 3 Hướng dẫn đầu tư Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Tấn Trương (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Tấn Trương [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 23Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.3] (2).

14. Dạy con làm giàu Tập 4 Con giàu con thông minh Robert T. Kiyosaki ; Thu Nhi (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thu Nhi [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 19Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.4] (2).

15. Dạy con làm giàu Tập 5 Con giàu con thông minh Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Minh Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 17Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.5] (2).

16. Dạy con làm giàu Tập 6 Những câu chuyện thành công Robert T. Kiyosaki ; Phương Anh, Anh Thy (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Phương Anh [Dịch] | Anh Thy [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.6] (2).

17. Dạy con làm giàu Tập 7 Ai đã lấy tiền của tôi? Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Nguyễn Minh Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.7] (2).

18. Dạy con làm giàu Tập 8 Để có những đồng tiền tích cực Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Thiên Kim [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.8] (2).

19. Dạy con làm giàu Tập 9 Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường Robert T. Kiyosaki ; Tuyết Anh (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Tuyết Anh [Biên dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.9] (2).

20. Dạy con làm giàu Tập 10 Trước khi bạn thôi việc Robert T. Kiyosaki ; Lê Tuyên (dịch)

Tác giả Kiyosaki, Robert T | Lê Tuyên [Dịch].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 332.024 K46/T.910] (2).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha