Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 39 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bài giảng chẩn đoán X quang Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước

Tác giả Phạm Ngọc Hoa | Lê Văn Phước.

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07575 H401] (10).

2. Đọc phim X quang ngực Lê Văn Phước

Tác giả Lê Văn Phước.

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.540757 Ph557] (10).

3. Tư pháp quốc tế Lê Thị Nam Giang

Tác giả Lê Thị Nam Giang.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341.488 Gi106] (8). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

4. Luật hình sự quốc tế với việc đảm bảo quyền con người Nguyễn Thị Phương Hoa

Tác giả Nguyễn Thị Phương Hoa.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 341 H401] (9).
Thư mục:

5. Toàn cầu hoá, văn hoá địa phương và phát triển: Cách tiếp cận nhân học Nhiều tác giả

Tác giả Causey, Andrew | Lương Văn Hy [Hiệu đính] | Phan Ngọc Chiến [dịch] | Trương Thị Thu Hằng [dịch].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 303.482 T6279C] (9).
Thư mục:

6. Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo) Vũ Thị Thuý

Tác giả Vũ Thị Thuý.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2010Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 345.597077 Th523] (9).
Thư mục:

7. Bảo vệ một số quyền cơ bản của người khuyết tật: So sánh pháp luật Việt Nam với công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (Sách tham khảo) Đinh Thị Cẩm Hà

Tác giả Đinh Thị Cẩm Hà.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 H100] (9).
Thư mục:

8. Pháp luật về hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động thẩm định cho vay của ngân hàng thương mại Lê Thị Ngân Hà

Tác giả Lê Thị Ngân Hà.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 346.597082 H100] (9).

9. Đào tạo luật thông qua mô hình phiên toà giả định : Cẩm nang dành cho giảng viên và sinh viên luật Trần Việt Dũng (chủ biên)

Tác giả Trần Việt Dũng [Chủ biên] | Nguyễn Văn Tiến | Lương Thị Mỹ Quỳnh | Mai Hồng Quỳ | Nguyễn Thị Phương Hoa.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 348.597 L504] (8).
Thư mục:

10. Giáo trình công nghệ sinh học môi trường : Lý thuyết và ứng dụng = Environmental biotechnology : Concepts and applications Hans-Joachim Jordening, Josef Winter ; Lê Phi Nga ...(dịch)

Tác giả Jordening, Hans-Joachim | Nguyễn Như Hà Vy [dịch] | Đinh Xuân Thắng [dịch] | Winter, Josef.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.72075 W785] (9).

11. Phân tích tài chính doanh nghiệp Ngô Kim Phượng (chủ biên)

Tác giả Ngô Kim Phượng [Chủ biên] | Lê Thị Thanh Hà | Lê Mạnh Hưng | Lê Hoàng Vinh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 658.15 H100] (10).

12. Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm Nguyễn Huy Bích (chủ biên), Nguyễn Thị Hoài Thu

Tác giả Nguyễn Huy Bích [Chủ biên] | Nguyễn Thị Hoài Thu.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 641.453075 B302] (9).

13. Công nghệ chế biến thịt và thuỷ sản Nguyễn Tiến Lực

Tác giả Nguyễn Tiến Lực.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.9 L552] (7).

14. Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế Tập 1 Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa Lê Văn Việt Mẫn

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 637.075 M121/T.1] (9).

15. Quản lý chất lượng thực phẩm Đống Thị Anh Đào

Tác giả Đống Thị Anh Đào.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664.07 Đ108] (6). Được ghi mượn (2).

16. Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm Lê Văn Việt Mẫn (chủ biên), Lại Mai Hương

Tác giả Lê Văn Việt Mẫn [Chủ biên] | Lại Mai Hương.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 664 M121] (8).

17. Vi sinh vật môi trường Đỗ Hồng Lan Chi ... [et al.]

Tác giả Đỗ Hồng Lan Chi | Bùi Lê Thanh Khiết | Nguyễn Thị Thanh Kiều | Lâm Minh Triết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 579 V300] (4).

18. Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = Environmental statistics and data processing Chế Đình Lý

Tác giả Chế Đình Lý.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.7 L600] (4).

19. Lý thuyết bảo toàn năng lượng Nguyễn Thanh Hào

Tác giả Nguyễn Thanh Hào.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 333.79 H108] (4).

20. Giáo trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học Nguyễn Văn Phước

Tác giả Nguyễn Văn Phước.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 628.3075 Ph557] (9).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha