Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 448 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô Tập 2 Trần Đình Bửu, Dương Học Hải

Tác giả Trần Đình Bửu | Dương Học Hải.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưNhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 625.8 B566/T.2] (3).
  (1 votes)
2. Giáo trình du lịch văn hoá : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ Trần Thuý Anh (chủ biên)

Tác giả Trần Thuý Anh [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.4819 A107] (14). Được ghi mượn (1).

3. Bài tập hoá học hữu cơ Ngô Thị Thuận

Tác giả Ngô Thị Thuận.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547.0076 Th502] (3).

4. Bài tập hoá lí Nguyễn Văn Duệ ... [et al.]

Tác giả Nguyễn Văn Duệ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.076 B103] (3).

5. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Tập 1 Đào Đình Thức

Tác giả Đào Đình Thức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.240711 Th552/T.1] (12).

6. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Tập 2 Đào Đình Thức

Tác giả Đào Đình Thức.

Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.240711 Th552/T.2] (12).

7. Cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học : Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường đại học Tổng hợp và Sư phạm Vũ Đăng Độ

Tác giả Vũ Đăng Độ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541.0711 Đ450] (3).

8. Hoá sinh học : Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm Phạm Thị Trân Châu (chủ biên), Trần Thị Áng

Tác giả Phạm Thị Trân Châu | Trần Thị Áng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục Việt Nam 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 572.0711 Ch125] (3).
Thư mục:

9. Ký sinh trùng thực hành Dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Lê Thị Xuân (chủ biên)

Tác giả Lê Thị Xuân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: Hà Nội Giáo dục 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 614.55 X502] (29). Được ghi mượn (1).
Thư mục:

10. Du lịch cộng đồng Bùi Thị Hải Yến (chủ biên)

Tác giả Bùi Thị Hải Yến.

Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.4 Y603] (12).

11. Giáo trình hoá lí Tập 1 Cơ sở nhiệt động lực học Nguyễn Đình Huề

Tác giả Nguyễn Đình Huề.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 H507/T.1] (3).

12. Giáo trình hoá lí Tập 2 Nhiệt động lực học hoá học Nguyễn Đình Huề

Tác giả Nguyễn Đình Huề.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 H507/T.2] (3).

13. Hoá lí Dùng cho sinh viên Hoá các trường đại học Tổng hợp và Sư phạm Tập 4 Điện hoá học Nguyễn Văn Tuế

Tác giả Nguyễn Văn Tuế.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 T507/T.4] (3).

14. Tài nguyên du lịch Bùi Thị Hải Yến (chủ biên), Phạm Hồng Long

Tác giả Bùi Thị Hải Yến | Phạm Hồng Long.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 915.97 Y603] (12).

15. Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô Tập 1 Dương Học Hải

Tác giả Dương Học Hải.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 625.8 H103/T.1] (3).

16. Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế : Dùng cho dạy nghề Đào tạo Y tế Tập 1 Máy X quang Trần Văn Son (chủ biên)

Tác giả Trần Văn Son [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 S429/T.1] (20).

17. Phản ứng điện hoá và ứng dụng Trần Hiệp Hải

Tác giả Trần Hiệp Hải.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 541 H103] (3).

18. Ứng dụng tin học trong giảng dạy hoá học Nguyễn Trọng Thọ

Tác giả Nguyễn Trọng Thọ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 540.285 Th400] (3).

19. Cơ sở hoá sinh : Dùng cho sinh viên ngành Khoa học Tự nhiên Trịnh Lê Hùng

Tác giả Trịnh Lê Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 572 H513] (3).

20. Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế : Dùng cho dạy nghề Đào tạo Y tế Tập 2 Máy siêu âm Lê Tiến Khoan (chủ biên)

Tác giả Lê Tiến Khoan [Chủ biên].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Giáo dục 2009Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 616.07 Kh406/T.2] (23).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha