Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 28 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giảng dạy trực tuyến trong thời đại số Online Teaching in the Digital Age Pat Swenson, Nancy A. Taylor

Tác giả Swenson, Pat | Taylor, Nancy A | Bùi Thanh Châu [dịch].

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ch.125] (4).

2. Vẽ cơ khí Vũ Tiến Đạt

Tác giả Vũ Tiến Đạt.

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 621.8 MD.10037] (10).

3. Các phương pháp gia công kim loại Đặng Văn Nghìn (chủ biên); Phạm Ngọc Tuấn, Lê Trung Thực, Nguyễn Văn Giáp

Tác giả Đặng Văn Nghìn, Chủ biên | Phạm Ngọc Tuấn | Lê Trung Thực | Nguyễn Văn Giáp.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 671.3 Ngh311] (3).

4. Hóa học các hợp chất tự nhiên Nguyễn Diệu Liên Hoa, Phạm Đình Hùng

Tác giả Nguyễn Diệu Liên Hoa | Phạm Đình Hùng.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 547 H401] (5).

5. Giáo trình bơi lội Tập 1 Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trần Thị Minh Thoa (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh [Chủ biên] | Trần Thị Minh Thoa [Chủ biên] | Giảng viên bộ môn thể thao dưới nước (Biên soạn).

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 797.21 L312/T.1] (1).

6. Giáo trình y học thể dục thể thao Trịnh Hữu Lộc [et al.]

Tác giả Nguyễn Phước Toàn | Trịnh Hữu Lộc | Nguyễn Phước Thọ.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 617.102707 L451] (3).

7. Giáo trình bơi lội Tập 2 Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trần Thị Minh Thoa (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh [Chủ biên] | Trần Thị Minh Thoa [Chủ biên] | Giảng viên Bộ môn thể thao dưới nước (biên soạn).

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 797.21 L312/T.2] (2).

8. Giáo trình vệ sinh học thể dục thể thao Trịnh Hữu Lộc (chủ biên) ; Nguyễn Phước Toàn, Nguyễn Phước Thọ

Tác giả Trịnh Hữu Lộc [Chủ biên] | Nguyễn Phước Toàn | Nguyễn Phước Thọ.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2013Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 613.707 L451] (7).

9. Giáo trình cầu lông : Dành cho sinh viên phổ tu và sinh viên chuyển ngành cầu lông. Đào tạo theo hệ tính chỉ Châu Vĩnh Huy, Huỳnh Đắc Tiến, Nguyễn Thế Lưỡng

Tác giả Châu Vĩnh Huy | Huỳnh Đắc Tiến | Nguyễn Thế Lưỡng.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.234 H523] (2).

10. Giáo trình bóng đá : Dành cho sinh viên ngành TDTT Lý Vĩnh Trường, Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên)

Tác giả Lý Vĩnh Trường [Chủ biên] | Nguyễn Hồng Sơn [Đồng chủ biên] | Nguyễn Hữu Hoàng Phúc | Trần Đình Hiệp.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.332 Tr561] (10).

11. Giáo trình điền kinh : Giáo trình dành cho sinh viên đại học thể dục thể thao Đặng Hà Việt; Nguyễn Đình Cách, Phạm Hoàng Tùng, Ngô Thị Thì

Tác giả Đặng Hà Việt [chủ biên] | Nguyễn Đình Cách [Đồng chủ biên] | Phạm Hoàng Tùng | Ngô Thị Thì.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 796.0711 V308] (3).

12. Giáo trình bệnh học thể thao Chủ biên : Lê Quý Phượng, Đàm Tuấn Khôi ; Đàm Anh Tuấn

Tác giả Lê Quý Phượng [Chủ biên] | Đàm Tuấn Khôi [Chủ biên] | Đàm Anh Tuấn.

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 317.1027 Ph561] (10).

13. Ứng dụng MS Project 2003 trong quản lý dự án xây dựng Trân Hành (chủ biên) ; Nguyễn Khánh Hùng, Nguyễn Duy Phích

Tác giả Trần Hành [Chủ biên] | Nguyễn Khánh Hùng | Nguyễn Duy Phích.

Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2008Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.3 H107] (9).

14. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước Sách chuyên khảo Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín

Tác giả Đỗ Văn Đại | Nguyễn Trương Tín.

Ấn bản: Lần thứ haiNhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 340.597112 Đ103] (8).
Thư mục:

15. Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền Vũ Văn Nhiêm

Tác giả Vũ Văn Nhiêm.

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 342.59707 Nh304] (7).
Thư mục:

16. Giáo trình thực hành sinh lý học Nguyễn Thị Lệ (chủ biên); Mai Phương Thảo, Đặng Huỳnh Anh Thư,...(biên soạn)

Tác giả Nguyễn Thị Lệ [Chủ biên] | Mai Phương Thảo [Biên soạn] | Đặng Huỳnh Anh Thư [Biên soạn].

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2019Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612 L250] (5).

17. Sinh lý học Y khoa Phan Ngọc Tiến (chủ biên) ; Đỗ Duy Anh, Thái Hồng Hà, Trần Bảo Ngọc,...(biên soạn)

Tác giả Phan Ngọc Tiến [Chủ biên] | Đỗ Duy Anh [Biên soạn] | Thái Hồng Hà [Biên soạn] | Trần Bảo Ngọc [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 612 T305] (5).

18. Nhi Khoa Tập I Phạm Thị Minh Hồng (chủ biên) ; Trần Diệp Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, Lâm Thị Mỹ, ....(biên soạn)

Tác giả Phạm Thị Minh Hồng [Chủ biên] | Trần Diệp Tuấn [Biên soạn] | Nguyễn Anh Tuấn [Biên soạn] | Lâm Thị Mỹ [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 618.92 H455/T1] (5).

19. Nhi Khoa Tập II Vũ Minh Phúc (chủ biên) ; Trần Diệp Tuấn, Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Lan,...(biên soạn)

Tác giả Vũ Minh Phúc [Chủ biên] | Trần Diệp Tuấn [Biên soạn] | Phùng Nguyễn Thế Nguyên [Biên soạn] | Nguyễn Thị Thanh Lan [Biên soạn].

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2020Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 618.92 Ph506/T.2] (5).

20. Sinh học và di truyền: Giáo trình giảng dạy đại học Nguyễn Thị Hồng Nhung (Chủ biên); Lê Nguyễn Uyên Chi, Trần Khánh Linh... (Biên soạn)

Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung [Chủ biên] | Lê Nguyễn Uyên Chi [Biên soạn] | Trần Khánh Linh [Biên soạn].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa và bổ sungNhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2022Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 571.6 Nh513] (5).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha