Nam Can Tho University Library

Tìm thấy 93 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 5000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất Nguyễn Thu Huyền

Tác giả Nguyễn Thu Huyền.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 H527] (10).

2. 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất Nguyễn Thu Huyền

Tác giả Nguyễn Thu Huyền.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 H527] (10).

3. Học nhanh ngữ pháp tiếng Anh từ A đến Z Nguyễn Thu Huyền (chủ biên), The Windy

Tác giả Nguyễn Thu Huyền [Chủ biên] | The Windy.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 H527] (10).

4. Cấu tạo từ tiếng Anh căn bản và cách dùng = Basic English word formation & usage Nguyễn Thu Huyền (chủ biên), The Windy

Tác giả Nguyễn Thu Huyền [Chủ biên] | The Windy.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 H527] (9). Được ghi mượn (1).

5. Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh Nguyễn Anh Đức (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Ben Williams

Tác giả Nguyễn Anh Đức [Chủ biên] | Nguyễn Anh Tuấn | Williams, Ben.

Nhà xuất bản: H. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.2 Đ552] (8). Được ghi mượn (2).

6. Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ = A. J. Hoge ; Nhóm The Windy biên bịch English learn to speak English like a native

Tác giả Hoge, A. J | Nhóm The Windy.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 H714] (10).

7. Luyện nói tiếng Anh hiệu quả với Woo Bo Huyn = Best way to speak English well Woo Bo Huyn ; Trịnh Thị Phương Trang dịch

Tác giả Woo Bo Huyn | Trịnh Thị Phương Trang [dịch].

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.3 H530] (7). Được ghi mượn (3).

8. Rèn kỹ năng làm bài đọc hiểu môn tiếng Anh Vũ Thị Mai Phương

Tác giả Vũ Thị Mai Phương.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2015Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.0076 Ph561] (9). Được ghi mượn (1).

9. Tự học 2000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề The Windy Emily ; Hồng Nhung h.đ.

Tác giả Hồng Nhung [Hiệu đính] | The Windy Emily.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428 T550] (9). Được ghi mượn (1).

10. Từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm : Chủ điểm từ vựng đa dạng, phong phú... Nguyễn Thị Thu Huế

Tác giả Nguyễn Thị Thu Huế.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 428.1 H507] (5).

11. Quản trị mạng máy tính Đỗ Trung Tuấn

Tác giả Đỗ Trung Tuấn.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2002Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 004.6 T502] (1).

12. Luật hành chính nước ngoài Nguyễn Cửu Việt (chủ biên)

Tác giả Nguyễn Cửu Việt [Chủ biên] | Nguyễn Hoàng Anh | Dương Hoán | Phạm Hồng Thái.

Nhà xuất bản: H. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 343.03 L504] (9).
Thư mục:

13. Văn hóa doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế Phạm Thanh Tâm

Tác giả Phạm Thanh Tâm.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.7 T120] (1). Được ghi mượn (1).

14. Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa Phạm Thanh Tâm

Tác giả Phạm Thanh Tâm.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 338.7 T120] (1).

15. Quản lý hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa Phạm Thanh Tâm

Tác giả Phạm Thanh Tâm.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 353.709597 T120] (1).

16. Tiếp biến và hội nhập văn hóa Việt Nam Nguyễn Văn Kim (chủ biên) ; Biên soạn: Phạm Xuân Nam, Nguyễn Thừa Hỷ...

Tác giả Nguyễn Văn Kim [Chủ biên] | Phạm Xuân Nam [Biên soạn] | Nguyễn Thừa Hỷ [Biên soạn].

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 306.09597 K310] (1).

17. Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử Phan Huy Lê

Tác giả Phan Huy Lê.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtNhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 959.7 L250] (2).

18. Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa Phan Hữu Dật

Tác giả Phan Hữu Dật.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305.8009597 D124] (1).

19. Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam Phan Hữu Dật

Tác giả Phan Hữu Dật.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2018Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 305.8009597 D124] (1).

20. Giáo trình phân tích và thiêt kế hướng đối tượng Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh

Tác giả Trương Ninh Thuận | Đặng Đức Hạnh.

Nhà xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2016Sẵn sàng: Tài liệu sẵn sàng phục vụ: [Ký hiệu xếp giá: 005.1 Th502] (10).

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha