Nam Can Tho University Library
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Hiệu quả theo quy mô lý thuyết và thực tiễn sản xuất Sách chuyên khảo Nguyễn Lan Duyên, Cao Văn Hơn (Đồng chủ biên)

Tác giả: Nguyễn Lan Duyên [Chủ biên].
Contributor(s): Cao Văn Hơn [Chủ biên].
Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2023Thông tin mô tả: 276tr. bảng, đồ thị 24 cm.Số ISBN: 9786047397938.Chủ đề: Quản trị Kinh doanhSố phân loại DDC: 338.1 Tóm tắt: Nội dung sách dựa trên cơ sở lý thuyết hiệu quả theo quy mô, các lý thuyết nền tảng có liên quan đến thu thập, lựa chọn phương pháp thu thập số liệu và quy mô kinh tế lượng. Kết quả nghiên cứu giúp nông hộ xác định được ngưỡng quy mô đầu vào tối ưu nhằm tối đa hóa hiệu quả sản xuất để họ có kế hoạch đầu tư và sử dụng hiệu quả hiệu quả quy mô đầu vào. Đồng thời, kết quả nghiên cứu này cũng giúp các nhà kinh doanh, nhà chính sách có thêm thông tin về quy mô đầu vào hiệu quả làm cơ sở hoạch định và quy hoạch hiệu quả cho quá trình phát triển nông nghiệp- nông thôn.
Từ khóa: Chưa có bạn đọc nào thêm từ khóa mới cho nhan để trên. Đăng nhập để thêm từ khóa.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt
Sách Sách 338.1 D527 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.21914
Sách Sách 338.1 D527 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.21915
Sách Sách 338.1 D527 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.21916
Sách Sách 338.1 D527 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.21917
Sách Sách 338.1 D527 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.21918

Nội dung sách dựa trên cơ sở lý thuyết hiệu quả theo quy mô, các lý thuyết nền tảng có liên quan đến thu thập, lựa chọn phương pháp thu thập số liệu và quy mô kinh tế lượng. Kết quả nghiên cứu giúp nông hộ xác định được ngưỡng quy mô đầu vào tối ưu nhằm tối đa hóa hiệu quả sản xuất để họ có kế hoạch đầu tư và sử dụng hiệu quả hiệu quả quy mô đầu vào. Đồng thời, kết quả nghiên cứu này cũng giúp các nhà kinh doanh, nhà chính sách có thêm thông tin về quy mô đầu vào hiệu quả làm cơ sở hoạch định và quy hoạch hiệu quả cho quá trình phát triển nông nghiệp- nông thôn.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem rõ hơn.

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha