Nam Can Tho University Library
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Các quy định phát triển hệ thống (Các quy luật sáng tạo và đổi mới ) = The laws off systems development - The creativity and innovation laws Phan Dũng

Tác giả: Phan Dũng.
Tùng thư: Bộ sách Sáng tạo và Đổi mới : Giải quyết vấn đề và ra quyết định T.7.Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ c2010Thông tin mô tả: 387 tr. Minh họa 24cm.Chủ đề: LuậtSố phân loại DDC: 153.35 Tóm tắt: Cuộc đời mỗi con người là một chuỗi những vấn đề cần giải quyết, một chuỗi những quyết định phải đưa ra. Mọi người cần giải quyết vấn đề tốt và đưa ra quyết định đúng đắn. Cuộc đời mỗi người là một quá trình không ngừng biến thông tin thành tri thức, và biến tri thức đã biết thành tri thức mới. Cuộc đời mỗi con người phải là một chuỗi những sáng tạo và đổi mới hoàn chỉnh. Cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới xây dựng và trang bị kiểu tư duy: “Nhìn trước, ngó sau, xem xét toàn diện, nhìn và hành động để giải quyết mâu thuẫn, làm cho các hệ thống liên quan phát triển theo quy luật phát triển. Các hệ thống phát triển”
Từ khóa: Chưa có bạn đọc nào thêm từ khóa mới cho nhan để trên. Đăng nhập để thêm từ khóa.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt
Sách Sách 153.35 D513 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD. 21865

Phụ lục: tr. 295 - 376. - Thư mục: tr. 377-385

Cuộc đời mỗi con người là một chuỗi những vấn đề cần giải quyết, một chuỗi những quyết định phải đưa ra. Mọi người cần giải quyết vấn đề tốt và đưa ra quyết định đúng đắn. Cuộc đời mỗi người là một quá trình không ngừng biến thông tin thành tri thức, và biến tri thức đã biết thành tri thức mới. Cuộc đời mỗi con người phải là một chuỗi những sáng tạo và đổi mới hoàn chỉnh. Cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới xây dựng và trang bị kiểu tư duy: “Nhìn trước, ngó sau, xem xét toàn diện, nhìn và hành động để giải quyết mâu thuẫn, làm cho các hệ thống liên quan phát triển theo quy luật phát triển. Các hệ thống phát triển”

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem rõ hơn.

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha