Nam Can Tho University Library
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà xuất bản: H. Chính trị quốc gia sự thật 2021Thông tin mô tả: 271 tr. 21cm.Số ISBN: 9786045765920.Chủ đề: Kinh tế chính trịSố phân loại DDC: 335.4346 Tóm tắt: Nội dung giáo trình cung cấp kiến thức về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;...
Từ khóa: Chưa có bạn đọc nào thêm từ khóa mới cho nhan để trên. Đăng nhập để thêm từ khóa.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.18993
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.18994
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.18995
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.18996
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.18997
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.18998
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.18999
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19000
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19001
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19002
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19003
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19004
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Được ghi mượn 26/06/2023 MD.19005
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19006
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19007
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19008
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19009
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19010
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19011
Sách Sách 335.4346 Gi108T (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.19012

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung giáo trình cung cấp kiến thức về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;...

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem rõ hơn.

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha