Nam Can Tho University Library
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh Quí Lâm (tuyển chọn và hệ thống)

Contributor(s): Quí Lâm [Tuyển chọn và hệ thống].
Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2019Thông tin mô tả: 400 tr. Minh họa 27cm.Số ISBN: 9786048988920.Chủ đề: Kinh tế chính trịSố phân loại DDC: 959.704092 Tóm tắt: Nội Dung Cuốn Sách Bao Gồm Những Nội Dung Chính Sau: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam...
Từ khóa: Chưa có bạn đọc nào thêm từ khóa mới cho nhan để trên. Đăng nhập để thêm từ khóa.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt
Sách Sách 959.704092 H401V (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.16896

Nội Dung Cuốn Sách Bao Gồm Những Nội Dung Chính Sau: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam...

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem rõ hơn.

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha