Nam Can Tho University Library
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Luật cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhà xuất bản: H. Hồng Đức 2016Thông tin mô tả: 365tr. 21cm.Số ISBN: 9786049491535.Chủ đề: Luật họcSố phân loại DDC: 343.597072 Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm: Luật cạnh tranh năm 2004; Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15-9-2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh; Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16-12-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005 NĐ-CP ngày 15-9-2005 của Chính phủ quy đình chi tiết thi hành một số điều của Luật canh tranh; Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21-07-2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Nghị định số 07/2015/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 16-01-2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hội đồng cạnh tranh; Quyết định số 16/QĐ-QLCL của Cục quản lý cạnh tranh ngày 07-03-2007 về việc ban hành quy chế làm việc của Cục quản lý cạnh tranh; Quy chế làm việc của cục quản lý cạnh tranh; Quyết định số 24/2015/QĐ-TTG ngày 30-06-2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh; Nghị định số 42/2014/ NĐ-CP ngày 14-5-2014 của chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30-07-2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Thư mục chứa tài liệu: Luật học
Từ khóa: Chưa có bạn đọc nào thêm từ khóa mới cho nhan để trên. Đăng nhập để thêm từ khóa.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02389
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02390
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02391
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02392
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02393
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02394
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02395
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02396
Sách Sách 343.597072 L504C (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.02397

Nội dung tài liệu gồm: Luật cạnh tranh năm 2004; Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15-9-2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh; Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16-12-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005 NĐ-CP ngày 15-9-2005 của Chính phủ quy đình chi tiết thi hành một số điều của Luật canh tranh; Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21-07-2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
Nghị định số 07/2015/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 16-01-2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hội đồng cạnh tranh; Quyết định số 16/QĐ-QLCL của Cục quản lý cạnh tranh ngày 07-03-2007 về việc ban hành quy chế làm việc của Cục quản lý cạnh tranh; Quy chế làm việc của cục quản lý cạnh tranh; Quyết định số 24/2015/QĐ-TTG ngày 30-06-2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh; Nghị định số 42/2014/ NĐ-CP ngày 14-5-2014 của chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30-07-2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem rõ hơn.

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha