Nam Can Tho University Library
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Chế độ Kế toán doanh nghiệp: Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán Ban hành theo Thông tư sô 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính

Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh. Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2015Thông tin mô tả: 550 tr. Minh họa 24cm.Chủ đề: Kế toánSố phân loại DDC: 657 Tóm tắt: Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp - Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế - Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế
Thư mục chứa tài liệu: Kế toán
Từ khóa: Chưa có bạn đọc nào thêm từ khóa mới cho nhan để trên. Đăng nhập để thêm từ khóa.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07431
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07432
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07433
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07434
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07293
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07294
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07295
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07296
Sách Sách 657 K250/Q1 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.07297

Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp - Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế - Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem rõ hơn.

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha