Nam Can Tho University Library
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Hóa phân tích Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học Phan An

Tác giả: Phan An.
Nhà xuất bản: H. Y học 2011Thông tin mô tả: 150 Tr. Minh họa 27.Số phân loại DDC: 543 Tóm tắt: Sách Hóa phân tích được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật y tê Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được tập thể các giảng viên giàu kinh nghiệm vể giảng dạy và thực tế lâm sàng của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học: cập nhật các kiến thúc y dược học hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách Hóa phân tích đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên ngành cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học của Bộ Y tế thẩm định năm 2010. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy — học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thòi gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Thư mục chứa tài liệu: Xét nghiệm y học | Dược học
Từ khóa: Chưa có bạn đọc nào thêm từ khóa mới cho nhan để trên. Đăng nhập để thêm từ khóa.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt
Sách Sách 543 A105 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.10848
Sách Sách 543 A105 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.10993
Sách Sách 543 H401 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.01057
Sách Sách 543 H401 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.01058
Sách Sách 543 H401 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.01059
Sách Sách 543 H401 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.01060

Sách Hóa phân tích được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật y tê Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được tập thể các giảng viên giàu kinh nghiệm vể giảng dạy và thực tế lâm sàng của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học: cập nhật các kiến thúc y dược học hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Hóa phân tích đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên ngành cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học của Bộ Y tế thẩm định năm 2010. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy — học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thòi gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem rõ hơn.

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha