Nam Can Tho University Library
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Siêu âm Doppler mạch máu Tập 2 Nguyễn Phước Bảo Quân

Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Quân.
Nhà xuất bản: Huế Nxb. Đại học Huế 2015Ấn bản: Tái bản lần thứ 1.Thông tin mô tả: 826tr. minh hoạ 27cm.Số ISBN: 9786049124136.Số phân loại DDC: 616.1307543 Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày theo tuần tự: Giải phẫu mạch máu, đặc điểm huyết động của dòng chảy bên trong mạch máu, kỹ thuật khám siêu âm Doppler, hình ảnh siêu âm bình thường và hình ảnh siêu âm bệnh lý mạch máu về siêu âm doppler mạch máu chi dưới, chi trên, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ...
Thư mục chứa tài liệu: Kỹ thuật hình ảnh y học
Từ khóa: Chưa có bạn đọc nào thêm từ khóa mới cho nhan để trên. Đăng nhập để thêm từ khóa.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00702
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00703
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00704
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00705
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00706
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00707
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00708
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00733
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00734
Sách Sách 616.1307543 Qu121/T.2 (Xem kệ sách) Sẵn sàng MD.00735

Nội dung tài liệu trình bày theo tuần tự: Giải phẫu mạch máu, đặc điểm huyết động của dòng chảy bên trong mạch máu, kỹ thuật khám siêu âm Doppler, hình ảnh siêu âm bình thường và hình ảnh siêu âm bệnh lý mạch máu về siêu âm doppler mạch máu chi dưới, chi trên, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ...

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem rõ hơn.

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha