Nam Can Tho University Library

Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới : (Biểu ghi số 772)

000 -Đầu biểu
Trường kiểm soát nam a22 7a 4500
008 - Các yếu tố có độ dài cố định
Trường kiểm soát 171014b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 14 - Số phân loại thập phân Dewey
Phiên bản DDC 23rd ed.
Số phân loại DDC 724
Mã hóa Cutter H407/T.2
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Tên tác giả cá nhân Đặng Thái Hoàng
Thuật ngữ xác định trách nhiệm liên quan Chủ biên
245 10 - Tên tài liệu
Tên tài liệu Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới :
Thông tin khác Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX
Phần/Tập Tập 2
Thông tin trách nhiệm Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (chủ biên)
250 ## - Lần xuất bản (KL)
Lần xuất bản (KL) Tái bản
260 ## - Thông tin xuất bản
Nơi xuất bản H.
Nhà xuất bản Xây dựng
Năm xuất bản 2015
520 3# - Tóm tắt
Tóm tắt Giới thiệu lịch sử phát triển của các nền kiến trúc từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 như kiến trúc phương Tây thế kỉ 19, kiến trúc thế giới đầu thế kỉ 20, cao trào kiến trúc hiện đại giữa hai cuộc đại chiến...
653 ## - Từ khóa - Ngành đào tạo
Từ khóa Kiến trúc
655 ## - Từ khóa - Thể loại/Hình thức
Từ khóa - Thể loại Kiến trúc
700 1# - Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân
Tên tác giả cá nhân Nguyễn Văn Đỉnh
Thuật ngữ liên quan đến trách nhiệm Chủ biên
942 ## - Đăng ký loại hình tài liệu (Koha)
Nguồn khung phân loại
Loại tài liệu (Koha) Sách
Bản tài liệu
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Date acquired Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type Total Checkouts Date last checked out
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08580 2018-06-06 140000.00 2018-06-06 Sách    
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08581 2020-09-18 140000.00 2018-06-06 Sách 1 2020-09-08
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08582 2018-06-06 140000.00 2018-06-06 Sách    
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08583 2018-06-06 140000.00 2018-06-06 Sách    
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08584 2018-06-06 140000.00 2018-06-06 Sách    
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08585 2018-06-06 140000.00 2018-06-06 Sách    
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08586 2019-12-12 140000.00 2018-06-06 Sách 1 2019-11-27
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08587 2018-06-06 140000.00 2018-06-06 Sách    
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-06-06 724 H407/T.2 MD.08588 2018-06-06 140000.00 2018-06-06 Sách    
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha