Nam Can Tho University Library

Tài nguyên du lịch (Biểu ghi số 41)

000 -Đầu biểu
Trường kiểm soát 01304aam a22002898a 4500
008 - Các yếu tố có độ dài cố định
Trường kiểm soát 111118s2011 ||||||viesd
020 ## - ISBN
Giá tiền 58000
082 14 - Số phân loại thập phân Dewey
Phiên bản DDC 23rd ed.
Số phân loại DDC 915.97
Mã hóa Cutter Y603
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Tên tác giả cá nhân Bùi Thị Hải Yến
245 10 - Tên tài liệu
Tên tài liệu Tài nguyên du lịch
Thông tin trách nhiệm Bùi Thị Hải Yến (chủ biên), Phạm Hồng Long
250 ## - Lần xuất bản (KL)
Lần xuất bản (KL) Tái bản lần thứ 2
260 ## - Thông tin xuất bản
Nơi xuất bản H.
Nhà xuất bản Giáo dục
Năm xuất bản 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Khối lượng (L) 399tr.
Các đặc điểm vật lý khác (KL) bảng
Kích thước (L) 24cm
520 3# - Tóm tắt
Tóm tắt Những vấn đề lí luận và bức tranh chung về tài nguyên du lịch; điều tra, đánh giá: dẫn luận tài nguyên du lịch. Điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch. Đánh giá tác động của các hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường. Quản lí, sử dụng, bảo vệ và tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch. Tài nguyên du lịch Việt Nam. Các vườn quốc gia Việt Nam
700 1# - Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân
Tên tác giả cá nhân Phạm Hồng Long
942 ## - Đăng ký loại hình tài liệu (Koha)
Nguồn khung phân loại
Loại tài liệu (Koha) Sách
Bản tài liệu
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Date acquired Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30 3 915.97 Y603 MD.00132 2022-11-30 2022-11-14 58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30   915.97 Y603 MD.00131 2017-09-30   58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30 2 915.97 Y603 MD.00130 2019-12-03 2019-11-19 58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30   915.97 Y603 MD.00129 2017-09-30   58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30   915.97 Y603 MD.00128 2017-09-30   58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30 1 915.97 Y603 MD.00127 2019-03-27 2019-03-14 58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30 1 915.97 Y603 MD.00126 2019-11-08 2019-09-27 58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30 2 915.97 Y603 MD.00125 2019-11-26 2019-11-26 58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30 1 915.97 Y603 MD.00124 2022-01-18 2019-11-24 58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-09-30 1 915.97 Y603 MD.00195 2019-12-13 2019-11-26 58000.00 2017-09-30 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-01-16   915.97 Y603 MD.09569 2018-01-16   58000.00 2018-01-16 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-01-16 2 915.97 Y603 MD.09570 2023-08-25 2023-08-18 58000.00 2018-01-16 Sách
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha