Nam Can Tho University Library

Tập bài giảng tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế (Biểu ghi số 2493)

000 -Đầu biểu
Trường kiểm soát nam a22 7a 4500
008 - Các yếu tố có độ dài cố định
Trường kiểm soát 180926b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - ISBN
Giá tiền 40000
082 04 - Số phân loại thập phân Dewey
Phiên bản DDC 23rd ed.
Số phân loại DDC 341.5075
Mã hóa Cutter Y254
245 00 - Tên tài liệu
Tên tài liệu Tập bài giảng tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế
Thông tin trách nhiệm Biên soạn : Nguyễn Thị Yên, Ngô Hữu Phước
260 ## - Thông tin xuất bản
Nơi xuất bản H.
Nhà xuất bản Hồng đức - Hội luật gia Việt Nam
Năm xuất bản 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Khối lượng (L) 226 tr.
Kích thước (L) 21cm
520 3# - Tóm tắt
Tóm tắt Sách khái quát chung về giải quyết tranh chấp quốc tế, các cơ chế giải quyết tranh chấp cơ bản trong Luật quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế.
653 ## - Từ khóa - Ngành đào tạo
Từ khóa Luật học
700 1# - Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân
Tên tác giả cá nhân Ngô Hữu Phước
Thuật ngữ liên quan đến trách nhiệm Biên soạn
942 ## - Đăng ký loại hình tài liệu (Koha)
Nguồn khung phân loại
Loại tài liệu (Koha) Sách
Bản tài liệu
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Date acquired Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02521 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02552 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02553 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02554 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02555 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02556 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02557 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02558 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2018-09-26 341.5075 Y254 MD.02559 2018-09-26 40000.00 2018-09-26 Sách
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha