Nam Can Tho University Library

Kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh y học (Biểu ghi số 143)

000 -Đầu biểu
Trường kiểm soát nam a22 7a 4500
008 - Các yếu tố có độ dài cố định
Trường kiểm soát 171008b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 04 - Số phân loại thập phân Dewey
Phiên bản DDC 23rd ed.
Số phân loại DDC 612.015
Mã hóa Cutter K600
245 10 - Tên tài liệu
Tên tài liệu Kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh y học
Thông tin trách nhiệm Trường Đại học Y Dược Tp.HCM
942 ## - Đăng ký loại hình tài liệu (Koha)
Nguồn khung phân loại
Loại tài liệu (Koha) Sách
Bản tài liệu
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Date acquired Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type Total Checkouts Date last checked out
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00746 2017-10-09 40000.00 2017-10-09 Sách    
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00747 2023-07-22 40000.00 2017-10-09 Sách 1 2023-07-12
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00748 2017-10-09 40000.00 2017-10-09 Sách    
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00749 2020-03-27 40000.00 2017-10-09 Sách 2 2020-03-09
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00750 2022-04-23 40000.00 2017-10-09 Sách 3 2022-04-18
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00751 2019-12-16 40000.00 2017-10-09 Sách 3 2019-12-11
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00752 2020-07-17 40000.00 2017-10-09 Sách 2 2020-06-15
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00753 2019-12-31 40000.00 2017-10-09 Sách 2 2019-12-05
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00754 2020-07-15 40000.00 2017-10-09 Sách 3 2020-06-13
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 612.015 K600 MD.00755 2017-10-09 40000.00 2017-10-09 Sách    
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha