Nam Can Tho University Library

Xét nghiệm cơ bản và atlas ký sinh trùng (Biểu ghi số 140)

000 -Đầu biểu
Trường kiểm soát nam a22 7a 4500
008 - Các yếu tố có độ dài cố định
Trường kiểm soát 171007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 04 - Số phân loại thập phân Dewey
Phiên bản DDC 23rd ed.
Số phân loại DDC 616.0756
Mã hóa Cutter X207
245 00 - Tên tài liệu
Tên tài liệu Xét nghiệm cơ bản và atlas ký sinh trùng
Thông tin trách nhiệm Phan Anh Tuấn ... [et al.]
260 ## - Thông tin xuất bản
Nơi xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản Nxb. Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Khối lượng (L) 78 tr.
Các đặc điểm vật lý khác (KL) minh họa
Kích thước (L) 20 cm
700 1# - Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân
Tên tác giả cá nhân Phan Anh Tuấn
942 ## - Đăng ký loại hình tài liệu (Koha)
Nguồn khung phân loại
Loại tài liệu (Koha) Sách
Bản tài liệu
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Date acquired Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type Total Checkouts Total Renewals Date last checked out
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00423 2017-10-10 40000.00 2017-10-10 Sách      
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00424 2023-04-25 40000.00 2017-10-10 Sách 6 3 2023-04-04
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00425 2024-03-26 40000.00 2017-10-10 Sách 7   2024-03-21
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00426 2023-03-30 40000.00 2017-10-10 Sách 4 1 2023-03-18
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00427 2023-04-04 40000.00 2017-10-10 Sách 7 2 2023-03-16
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00428 2018-10-11 40000.00 2017-10-10 Sách 3 1 2018-10-01
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00443 2023-03-18 40000.00 2017-10-10 Sách 5 2 2023-02-24
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00430 2021-03-23 40000.00 2017-10-10 Sách 6   2021-03-15
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00431 2024-05-13 40000.00 2017-10-10 Sách 5   2024-05-09
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-10 616.0756 X207 MD.00432 2018-03-06 40000.00 2017-10-10 Sách 1   2017-11-14
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha