Nam Can Tho University Library

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng : (Biểu ghi số 137)

000 -Đầu biểu
Trường kiểm soát nam a22 4500
008 - Các yếu tố có độ dài cố định
Trường kiểm soát 171006b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 04 - Số phân loại thập phân Dewey
Phiên bản DDC 23rd ed.
Số phân loại DDC 616.0756
Mã hóa Cutter V121
100 1# - Tiêu đề chính - Tên cá nhân
Tên tác giả cá nhân Phạm Hùng Vân
245 ## - Tên tài liệu
Tên tài liệu Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng :
Thông tin khác Sách dùng đào tạo cử nhân kỹ thuật Y học
Thông tin trách nhiệm Phạm Hùng Vân
260 ## - Thông tin xuất bản
Nơi xuất bản H.
Nhà xuất bản Y học
Năm xuất bản 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Khối lượng (L) 146tr.
Kích thước (L) 27cm
520 3# - Tóm tắt
Tóm tắt Nội dung bao gồm 21 phần chính: Mẫu máu và cấy máu, Các mẫu mủ chất dịch và cấy mủ, Mẫu phân và cấy phân, Mẫu nước tiểu và cấy nước tiểu, Dịch não tủy, Mẫu quệt hầu - họng - và cấy mẫu quét hầu họng, v.v...
942 ## - Đăng ký loại hình tài liệu (Koha)
Nguồn khung phân loại
Loại tài liệu (Koha) Sách
Bản tài liệu
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Date acquired Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 1 1 616.0756 V121 MD.00461 2023-03-18 2023-02-24 40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 1 1 616.0756 V121 MD.00462 2023-04-25 2023-04-04 40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 3 1 616.0756 V121 MD.00463 2024-04-09 2024-03-25 40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 4   616.0756 V121 MD.00464 2023-04-20 2023-04-04 40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 2   616.0756 V121 MD.00465 2021-04-14 2021-04-03 40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 3 1 616.0756 V121 MD.00466 2023-05-23 2023-04-28 40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09 1   616.0756 V121 MD.00467 2023-03-09 2023-02-27 40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09     616.0756 V121 MD.00468 2018-03-30   40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09     616.0756 V121 MD.00469 2017-10-09   40000.00 2017-10-09 Sách
          Nam Can Tho University Nam Can Tho University 2017-10-09     616.0756 V121 MD.00470 2017-10-09   40000.00 2017-10-09 Sách
NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha