Nam Can Tho University Library
Phạm Kim Anh

Giáo trình những quy định chung về luật dân sự / Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài (chủ biên:) .- H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam , 2015 .- 380tr. :; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha