Nam Can Tho University Library
Lê Thị Nam Giang

Tư pháp quốc tế / Lê Thị Nam Giang .- Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung .- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2014 .- 462tr. :; 21cm

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha