Nam Can Tho University Library
Nguyễn Minh Tuấn

Giới hạn chính đáng đối với các quyền con người, quyền công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) ; Vũ Công Giao, Phạm Duyên Thảo .- H. : Hồng đức , 2015 .- 227 tr. :; 24cm

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha