Nam Can Tho University Library
Halderman, James D.

Automotive engines : Theory and servicing / James D. Halderman .- 9th ed. .- Boston : Pearson , 2018 .- xix, 582 p. : ill. ; 28cm

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha