Nam Can Tho University Library
Kiyosaki, Robert T.

Dạy con làm giàu Tập 11 Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác / Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Thị Kim Linh (dịch) .- Tái bản lần thứ 22 .- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2016 .- 226 tr. :; 21cm

NCTU © 2017 Thư Viện - Trường Đại Học Nam Cần Thơ
Số 168 Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lượt truy cập: hit counter

Powered by Koha